Skip to content Skip to footer

Sistemul ISIL în România

Identificatorul Standard Internațional pentru Biblioteci și Organizații Conexe (ISIL)
ISIL este Identificatorul Standard Internațional pentru Biblioteci și Organizații Conexe, un cod ce oferă un mijloc de identificare, unică, la nivel internațional, pentru biblioteci și organizații conexe precum arhive, muzee, alte entităţi info-documentare.
 
ISIL este folosit în activități care se desfășoară în sistem automatizat precum împrumutul interbibliotecar, furnizarea de documente și partajarea resurselor, prelucrarea informațiilor în aplicații tehnologice utilizate de biblioteci, de exemplu Identificarea prin Radiofrecvență (RFID).
 
Biblioteca Naţională a României este reprezentanța unică la nivel național a autorității internaționale ISIL (Agenția Daneză pentru Cultură și Palate, https://slks.dk/english/work-areas/libraries-and-literature/library-standards/isil).
 
În această calitate, Biblioteca Națională a României atribuie codurile ISIL pentru organizațiile românești, realizează și administrează baza de date specifică.
Acordarea codurilor ISIL în România
Bibliotecile și organizațiile conexe (arhive, muzee, centre infodocumentare etc) din România pot solicita codul ISIL prin completarea și transmiterea formularului ISIL, în cazul în care acestea fac parte din CASIDRo. Dacă organizația încă nu este inclusă în acest catalog, instituțiile solicitante trebuie să completeze formularul CASIDRo ce conține și întrebarea privind acordarea codului ISIL.
 
Formular de solicitare cod ISIL

Centrul Național Metodologic din cadrul Bibliotecii Naționale a României, în calitate de Centru Național ISIL, pe baza formularului completat, acordă codul ISIL pe care îl transmite prin e-mail solicitantului. Termenul de prelucrare al formularelor ISIL în vederea acordării codurilor este de cel mult două (2) zile lucrătoare. Codul ISIL acordat fiecărei entități solicitante, împreună cu datele relevante, va fi introdus în CASIDRo și în Lista ISIL România
 
Acordarea codurilor ISIL este un serviciu gratuit oferit exclusiv de Biblioteca Națională a României.
Utilizarea codului ISIL
Codul ISIL identifică în mod unic, la nivel internațional, o instituție tip bibliotecă sau organizație conexă. Codul ISIL trebuie afișat pe pagina web a instituției și menționat ori de câte ori se face referire la instituție. Astfel, codul ISIL va fi menționat în documentele instituționale, în cadrul cataloagelor partajate și a altor baze de date la care aderă instituția. Acesta va fi de asemenea menționat în cadrul relațiilor de schimb și împrumut intern și internațional.
Avantaje ale folosirii codului ISIL
Codul ISIL conferă identificare unică, la nivel internațional, pentru bibliotecile și organizațiile conexe. El este folosit în sistemele informatizate, facilitând comunicarea, parteneriatele, schimbul și împrumutul intern și internațional. Totodată, prin folosirea codului ISIL, instituțiile de profil beneficiază de o promovare la nivel național și internațional, în medii specializate.
Produsele dezvoltate de Biblioteca Națională a României, prin Centrul Național Metodologic în calitate de Centru Național ISIL sunt Catalogul CASIDRo și Lista ISIL România.
Date de contact:
Centrul Național ISIL
Responsabili: Nicoleta-Roxana Dinu
Coordonator: Nicoleta Rahme
 
Tel: +04021.314.24.34, int 1120 (luni-joi, între orele 9:00-15:00).