Skip to content Skip to footer

Misiunea

Biblioteca Batthyaneum, filiala din Alba Iulia a Bibliotecii Naționale a României, este organizată la nivel de Direcție, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Bibliotecii Naţionale a României, fiind subordonată organizatoric, administrativ şi financiar Bibliotecii Naţionale a României. Este condusă la nivel local de un Director.

Colecţiile Bibliotecii Batthyaneum valorificate prin lucrări de specialitate, servesc necesităţilor de lectură, de cercetare şi de studiu, prin accesul liber la informaţie, conform statutului acesteia, de bibliotecă publică.

Atribuţii

Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a Bibliotecii Naționale a României, printre atribuțiile Bibliotecii Batthyaneum se află și yurmătoarele:

a) asigură desfăşurarea proceselor specifice, conform normelor în vigoare, prin gestionarea, conservarea, evidenţa, prelucrarea, comunicarea şi       valorificarea colecţiilor;

b) dezvoltă fondul de publicaţii, atât prin Serviciul Dezvoltarea colecţiilor, cât şi prin acceptarea de donaţii;

c) participă la activitatea de clasare a bunurilor mobile de patrimoniu;

d) asigură accesul cercetătorilor la toate colecţiile filialei, cu respectarea strictă a regimului de utilizare a materialului documentar, conform normelor de conservare  în vigoare;

e) sub egida Bibliotecii Naţionale, participă la diverse proiecte şi programe culturale naţionale şi internaţionale.

0
Manuscrise
0
Carte veche
0
Carte modernă
0
Carte contemporană
0
Incunabule
0
Obiecte muzeale
0
Arhivă istorică
0
Arhivă modernă
Adresa Bibliotecii
Portofoliu Batthyaneum
Colectiile Filialei Batthyaneum
Istoricul Bibliotecii

Biblioteca Batthyaneum poate fi vizitată doar în grupuri organizate și cu aprobare scrisă a Directorului general al Bibliotecii Naționale a României. Totodată, cercetătorii vor trebui să transmită informații cât mai complete cu privire la obiectul de studiu. Accesul se face, și în acest caz, printr-o cerere pe care o aprobă Directorul general. Pentru informații și programări vă rugăm să scrieți aici: batthyaneum@bibnat.ro

Vă mulțumim!

– Permite accesul utilizatorilor la colecţiile bibliotecii;
– Verifică starea de conservare a materialelor solicitate de utilizatori;
– Acordă asistenţă ştiinţifică în vederea identificării documentelor şi a materialelor solicitate; 
– Supraveghează şi efectuează reproducerile solicitate;
– Efectuează ghidajul în cadrul vizitelor;
– Acordă asistenţă tehnică şi de specialitate în cazul filmărilor/fotografierilor; 
– Facilitează accesul la calculator pentru fişare şi redactare.