Skip to content Skip to footer
Sală deschisă din: 2013.
 
American Corner București este un parteneriat între Ambasada Statelor Unite la București și Biblioteca Națională a României, dezvoltat in cadrul programului American Corners (AC) din România, care a debutat în 2005. În prezent există 9 centre AC active, rețeaua globală cuprinzând peste 650 de Spații Americane, în 150 de țări.
Programul American Corners urmărește promovarea înțelegerii și a cooperării între Statele Unite ale Americii și România, furnizând informații corecte și diverse despre Statele Unite, pe o serie de teme care vor contribui la dezvoltarea comunicării și a schimburilor culturale dintre cele două țări. 
Pe lângă faptul că oferă acces la informații de încredere și actualizate despre SUA prin intermediul unor resurse tipărite și pe suport electronic, centrele American Corner organizează programe interactive culturale, educative și de învățare a limbii engleze. Centrele American Corner oferă un mediu primitor și plin de inspirație, personal instruit și tehnologiile moderne necesare pentru a crea legături cu românii, pe plan personal și virtual, susținând politicile Guvernului SUA și valorile împărtășite de țările noastre, în scopul unei mai bune înțelegeri a istoriei și culturii Statelor Unite. 
American Corner București este interesat de interacțiunea directă cu publicul, folosindu-și resursele pentru desfășurarea de programe, inclusiv pentru a asigura prezența lectorilor și pentru consilierea studenților, precum și pentru vizionări de filme, expoziții de artă, ateliere, programe de învățare a limbii engleze și formare profesională. 
American Corner București pune la dispoziție o colecție de materiale pe teme despre istoria, și cultura S.U.A., atât în evoluția de-a lungul istoriei, cât și în cadrul societății americane contemporane. Începând cu data de 4 februarie 2019, utilizatorii American Corner București beneficiază de serviciul de împrumut la domiciliu. Mai multe detalii despre acest serviciu găsiți la secțiunea dedicată.
 • Acces la colecția American Corner prin împrumut la sală și împrumut la domiciliu; 
 • Acces la colecția curentă a Bibliotecii Naționale a României din depozitul general, pe baza buletinelor de împrumut; 
 • Acces gratuit la internet, 7 calculatoare disponibile;
 • Acces gratuit la baze de date şi descărcare online (eLibraryUSA);
 • Acces la baza de date a Bibliotecii Naționale a României și la baze de date științifice la care Biblioteca Națională a României este abonată (CAIRN, EBRARY, EBSCO, EMERALD, SPRINGER);
 • Servicii de referințe, inclusiv asistență oferită utilizatorilor în procesul de regăsire a informației și a resurselor;
 • Acces liber, sau pe bază de înscriere, sau pe bază de invitație la evenimentele organizate în cadrul American Corner.
Luni, Miercuri, Vineri: 10.00-18.00; 
Marţi, Joi: 12.00-20.00
Etaj I, corp E, cam. 01- 03
Suprafața sălii: 158,80 m²
Numărul de locuri: 27 pentru studiu;  aprox. 60 pentru evenimente.
 • Accesul în sală pentru studiu sau împrumut se face pe baza permisului de utilizator;  
 • Utilizatorii trebuie să respecte Regulamentul privind accesul utilizatorilor la colecțiile și serviciile Bibliotecii Naționale a României;
 • Utilizatorii pot fotografia cu dispozitive proprii scurte pasaje în limita a 30 de pagini dintr-un titlu în scop de studiu și cercetare, fără a prejudicia drepturile intelectuale ale autorilor lucrărilor.

  By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.