Skip to content Skip to footer

Sala de ştiinţe juridice „Mircea Djuvara”

Sală deschisă din: 2012.
Cuprinde o colecție de carte curentă din domeniul de referință: știința dreptului, teorii generale ale dreptului, istoria și filosofia dreptului, drept administrativ, drept economic, drept financiar și fiscal, drept european, drept internațional, drept civil, drept penal, drept internațional public și privat, dreptul familiei, dreptul muncii, dreptul proprietății intelectuale, drept constituțional, codul vamal, criminologie, culegeri de legi și legislație, decrete, constituții, legislație în asistența socială, instituții de drept penal, politică, administrație etc.
 
Sala cuprinde colecții de publicații periodice ale următoarelor titluri: Monitorul oficial (de dupa 1990), Revista de drept penal, Caiete de drept penal, Buletinul oficial de proprietate industrială, Revista română de dreptul proprietății intelectuale, Pandectele romane, Revista română de drept al afacerilor etc.
– acces la colecția curentă a Bibliotecii Naționale a României din depozitul general, pe baza buletinelor de împrumut;
– acces la colecția de publicații periodice din domeniul științelor juridice;
– acces gratuit la Internet, 6 calculatoare disponibile (maximum 1 h);
– acces la baza de date a Bibliotecii Naționale a României și la baze de date științifice la care Biblioteca Naţională a României este abonată (CAIRN, EBRARY, EBSCO, EMERALD, SPRINGER, CEEOL);
– acces la baza de date LexExpert;
– consultanță de specialitate;
– instruirea utilizatorilor în procesul de regăsire a informației și a resurselor.
– Luni, Miercuri, Vineri: 10.00-18.00
– Marți, Joi: 12.00-20.00
Etaj I, corp A, cam. 102
Suprafața sălii: 208,57 m²
Număr de locuri: 40
– Accesul în sală se face pe baza permisului de utilizator;
– Utilizatorii trebuie să respecte Regulamentul privind accesul utilizatorilor la colecțiile și serviciile Bibliotecii Naționale a României; 
– Documentele solicitate pot fi consultate numai la sala de lectură;
– Utilizatorii pot fotografia, cu dispozitivele proprii, scurte pasaje, în limita a 30 de pagini dintr-un titlu, în scop de studiu și cercetare, fără a prejudicia drepturile intelectuale ale autorilor lucrărilor.