Skip to content Skip to footer

Sala Alexandre Saint-Georges

Domeniu:  Se pot consulta manuscrise literare, acte şi documente, corespondenţă, incunabule, cărţi vechi şi rare, exemplare cu legături originale sau artistice,  cu ilustraţii semnate de artişti renumiţi, cu dedicaţii şi însemnări ale unor personalităţi celebre cărora  le-au aparţinut, ediţii princeps şi prime ediţii tipărite pe hârtie de fabricaţie specială, fotografii executate de maeştri ai artei fotografice, în ateliere binecunoscute, lucrări de artă, hărţi şi atlase vechi, ziare, reviste, almanahuri , anuare, anale, calendare din perioadele ante şi interbelică, precum şi o colecţie importantă a Monitoarelor Oficiale dintre anii 1829-1950, ce cuprinde legislaţia aferentă perioadei şi şedinţele Corpurilor legislative ale Parlamentului României din 1829-1947. 

– acces la colecţia de documente din categoria Colecţiilor speciale ale Bibliotecii Naţionale a României, pe baza buletinelor de împrumut şi a unei cereri de consultare în care utilizatorul specifică motivul accesării documentelor din categoria Colecţiilor speciale;
– acces gratuit la Internet, 6 calculatoare (maximum 1 h);
– consultanţă de specialitate;
– instruirea utilizatorilor în procesul de regăsire a informaţiei şi a resurselor.
– Luni, Miercuri, Vineri: 10.00-18.00
– Marţi, Joi: 12.00-20.00
Etaj V, corp A, cam. 502
Suprafaţa sălii: 99,20 m²
Număr de locuri: 20
– Accesul în sală se face pe baza permisului de utilizator;
– Utilizatorii trebuie să respecte Regulamentul privind accesul utilizatorilor la colecţiile speciale ale Bibliotecii Naţionale a României; 
– Documentele solicitate pot fi consultate numai la sala de lectură;
– Consultarea documentelor care fac obiectul colecţiilor speciale se face pe baza unei cereri scrise în care se menţionează motivul solicitării. Formularul pentru cererea de consultare a documentelor se găseşte la sala de lectură a Serviciului Colecţii Speciale şi poate fi accesat on-line, pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României (Link). Utilizatorii vor face cererile de consultare cu o zi înainte.
– Scanarea sau fotografierea documentelor care fac obiectul colecţiilor speciale se face pe baza unei solicitări scrise. Scanarea / fotografierea documentelor de patrimoniu se efectuează numai de către personalul specializat din bibliotecă, în condiţiile respectării legislaţiei referitoare la drepturile de autor şi a drepturilor conexe.