Skip to content Skip to footer

TELplus

În cadrul proiectului de dezvoltare a portalului de servicii The European Library, a fost iniţiat proiectul TELplus. Acesta a primit aprobarea Comisiei Europene şi va fi finanţat din programul eContentplus al UE, pe o perioadă de 27 de luni (1 octombrie 2007- 31 decembrie 2009). Proiectul este coordonat de către Biblioteca Naţională a Estoniei. Proiectul are şapte programe de lucru, iar cel de-al şaselea (WP6) are drept scop includerea României şi Bulgariei, noile ţări intrate în UE, în The European Library, ca participanţi cu drepturi depline.
La reuniunea de lansare a proiectului au participat toţi reprezentanţii ţărilor implicate în cele şapte programme de lucru pentru a se pune la punct detaliile acţiunilor care vor avea loc în viitor.
Biblioteca Naţională a României este o parte integrantă a reţelei bibliotecilor naţionale europene, iar partenerii de proiect şi Comisia Europeană doresc ca patrimoniul cultural al României să fie integrat prin BNR în The European Library cât mai curând. Prin portalul TEL, care este un punct de acces unic, cetăţenii de oriunde pot folosi resursele tuturor bibliotecilor naţionale participante. Patrimoniul cultural al României va fi astfel cunoscut şi accesat cu uşurinţă de orice cetăţean al lumii. Biblioteca Naţională a României este onorată de a fi fost invitată să participe la acest proiect ambiţios şi considerăm că promovarea patrimoniului cultural românesc în lume este o acţiune esenţială în cunoaşterea României şi a valorilor sale în Europa şi în lume. De asemenea, este o datorie a ţării noastre, ca membru deplin al UE, să participe la proiectele care au drept scop cunoaşterea şi promovarea culturii europene. Participarea la proiectul TELplus este o acţiune prin care instituţia noastră îşi poate îndeplini misiunea sa esenţială, şi anume de a asigura accesul de calitate la colecţiile sale, atât generaţiei de azi, cât şi celor viitoare – în scop de cercetare, studiu sau informare. Paşii pe care Biblioteca Naţională a României îi are de făcut pentru integrarea în TEL vor fi coordonaţi de TEL Office, care are o experienţă bogată în derularea unor astfel de proiecte.