Skip to content Skip to footer

E-cultura: biblioteca digitală a româniei

În anul 2019, Biblioteca Națională a României a semnat acordul de participare în proiectul ”E-cultura: Biblioteca Digitală a României”, gestionat de Unitatea de Management a Proiectelor din cadrul Ministerului Culturii, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 2, acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură.
Obiectivul general al proiectului este eficientizarea serviciilor publice oferite de către Ministerul Culturii prin valorificarea potențialului IT&C în procesul de digitizare a patrimoniului cultural mobil, în scopul creșterii accesibilității resurselor culturale pentru publicul larg.
Proiectul E-cultura are ca principal scop digitalizarea patrimoniului cultural cu ajutorul tehnologiilor IT actuale, moderne, astfel încât moștenirea culturală națională să poată fi păstrată, promovată și transmisă generațiilor viitoare.
Obiective specifice:
– Creșterea numărului de elemente de patrimoniu cultural digitalizate și expuse online, într-un punct unic de acces;
– Creșterea gradului de interoperabilitate între instituțiile deținătoare de elemente de patrimoniu cultural;
– Promovarea patrimoniului cultural național prin expunerea resurselor culturale digitalizate în europeana.eu.
În cadrul proiectului, Biblioteca Națională a României va digitiza și va expune în Biblioteca Digitală a României, pe platforma culturalia.ro, un număr de 6.720 de resurse culturale digitale și metadatele aferente. Resursele digitizate vor fi disponibile și în Biblioteca Digitală Europeană (europeana.eu).
Astfel, prin digitizarea colecţiilor de documente şi constituirea Bibliotecii Digitale a României, se asigură o bună promovare a valorilor naţionale, o mai bună diseminare a informaţiei şi o valorificare superioară, la nivel naţional şi internaţional, a colecţiilor speciale, a documentelor rare.