Skip to content Skip to footer

AACR2R2002

AACR2R2002 (Anglo-American Cataloguing Rules, ediţia revizuită 2002 şi actualizată în 2005) 

Biblioteca Naţională pune la dispoziţia catalogatorilor următoarele capitole din manualul AACR2R2002 (ediţia revizuită 2002 şi actualizată în 2005 – Anglo American Cataloging Rules, 2nd edition, 2002 Revision, 2005 update, published year in 2005.):

Cap.21 Alegerea punctelor de acces
Cap.22 Nume de persoană
Cap.23 Nume geografice
Cap.24 Nume de colectivitate
Cap.25 Titluri uniforme
Cap.26 Trimiteri

Acest demers vine în sprijinul normalizării descrierii catalografice şi, în acelaşi timp, se constituie ca un instrument de referinţă important în construirea Ghidului de catalogare.
Pentru redarea unei imagini cât mai complete a regulilor de catalogare am considerat necesar să completăm textele traduse cu exemple din manualul AACR2R; pentru evidenţierea exemplelor sus-menţionate s-a folosit un corp de literă diferit.
Prezenta traducere s-a efectuat sub licenţa garantată de deţinătorii drepturilor de autor :

American Library Association (ALA)
50 East Huron Street
Chicago
Illinois 60611-2795
USA

Canadian Libray Association (CLA)
1150 Morrison Drive, Suite 400
Ottawa
Ontario K2H 8S9
Canada

Facet publishing
C/oThe Chartered Institute of Library and Information Professionals
7 Ridgmount Street
London WC1E 7AE
United Kingdom