Skip to content Skip to footer

ISBN pentru autori

Editorul ocazional sau solicitantul poate fi: autorul lucrării, deținătorul dreptului de autor, coordonatorul lucrării, traducător.

Codul ISBN ocazional nu poate fi solicitat de alte persoane implicate în realizarea lucrării, în afara celor de mai sus și care sunt menționațe pe pagina de titlu.

Condiții prealabile:

– autorul este cetăţean român, cu domiciliul în România;

– publicația nu apare printr-o editură;

– publicația întrunește Criteriile ISBN ;

– publicația urmează să apără în maximum 30 de zile.

Centrul Naţional ISBN poate acorda unui solicitant, persoană fizică sau juridică coduri ISBN pentru maximum două titluri, în cursul unui an calendaristic. Cazurile de ediții ale unei cărți/ titlu publicate în medii diferite sau în limbi străine diferite vor fi analizate individual în cadrul Centrului Național ISBN. 

Pentru alte coduri ISBN în afara celor acordate de Centrul Național ISBN, autorul va apela la serviciile unei edituri înregistrate, deţinătoare de coduri ISBN în regim de editură sau se va analiza necesitatea înfiinţării unei edituri.

Solicitarea unui cod ISBN în calitate de autor se face astfel:

 1. finalizați conținutul publicației, realizați coperta și pagina de titlu (Model pagina de titlu) ;
 2. verificați îndeplinirea Criteriilor ISBN ;
 3. completați Formularul ISBN conform instrucțiunilor de completare a formularului ISBN ;
 4. transmiteți prin e-mail (isbn@bibnat.ro) sau wetransfer, conținutul publicației, integral și în formă finală;
 5. în cazul în care publicația este semnată cu pseudonim, transmiteți prin e-mail (isbn@bibnat.ro)  declaratie pe proprie raspundere in cazul in care autorul publică lucrarea sub pseudonim.

Centrul Național ISBN își rezervă dreptul de a solicita şi alte documente relevante pentru stabilirea corectă a tipologiei și/sau a eligibilității pentru identificare prin cod ISBN. 

Codul ISBN se acordă în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la recepţionarea corectă şi completă a tuturor materialelor solicitate. În situaţii complexe care necesită cercetări şi corespondenţă internă şi/sau internaţională, termenul de răspuns poate creşte.

Solicitările incomplete sau incorecte, pentru care au fost trimise emailuri de informare vor rămâne în lucru până la soluţionarea completă a problemei, dar nu mai mult de 30 zile calendaristice, după care procedura trebuie reluată. 

Codul ISBN va fi transmis solicitantului, numai în scris, prin e-mail, pe adresa completată în Formular. Nu se transmit coduri ISBN prin telefon.

Important! 

Lucrările publicate în regia autorului nu beneficiază de Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României. 

Centrul Național ISBN poate respinge o solicitare de acordare a unui cod ISBN. Exemple de situații de respingere a unei solicitări ISBN:

 • neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate pentru publicația respectivă sau pentru autor;
 • fals în declaraţii;
 • lipsa conținutului, a paginii de titlu, în forma integral și finală;
 • conținut, pagină de titlu care nu respectă normele de editare;
 • neconformitate între datele din Formular și cele de pe publicație;
 • solicitări care exced numărul maxim de coduri ISBN care pot fi acordate unui solicitant, în cursul unui an calendaristic.

În aceste situații, solicitantul va primi o informare prin e-mail, pe adresa completată în Formular. În cazul în care neconformitățile semnalate nu sunt remediate de către solicitant, cererea de acordare a codului ISBN ocazional va fi respinsă.

Codul ISBN acordat înainte de publicare are un caracter provizoriu. 

După tipărire, publicațiile trebuie depuse la Depozitul legal.

Validarea codului ISBN acordat și înregistrarea acestuia în baza de date națională și internațională se va face numai pe baza exemplarului pentru Depozitul legal.

Înregistrare edituri
Formular pentru acordarea codului ISBN ocazional Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii
GDPR: Informaţii specifice referitoare la colectarea, prelucrarea şi publicarea datelor cu caracter personal pot fi consultate la rubrica “Info GDPR”.

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.