Skip to content Skip to footer

Revista Bibliotecii Naţionale a României

Lansată în anul 1995, Revista Bibliotecii Naţionale a României este unul din principalele „canale” de comunicare ale Bibliotecii Naţionale cu publicul său. Revista are o apariţie anuală şi este distribuită în sistemul național de biblioteci şi în străinătate, prin schimb internaţional. Publicul său ţintă este format din cercetători, documentarişti, bibliotecari, arhivişti şi studenţi. Sumarele acordă atenție, în mod egal, celor trei domenii principale stabilite prin politica editorială:
 
• conservarea, restaurarea şi valorificarea colecţiilor de documente, în special ale celor de patrimoniu;

• noutăţi în biblioteconomie şi ştiinţele informării;
 
• interdisciplinaritate – antropologie culturală, istoria mentalităţilor, artă, literatură, istoriografie ș.a.

Biblioteca Naţională a României, cu activităţile (inclusiv cele culturale şi de promovare), produsele şi serviciile de specialitate, cu colecţiile şi istoria sa, reprezintă principalul obiect de studiu al Revistei Bibliotecii Naţionale a României, însă redacţia este interesată şi de articole informative şi de studii privind structurile infodocumentare şi fenomenele culturale de la nivel naţional și internațional.
 
Între anii 1995-2014, Revista Bibliotecii Naționale a României a avut o apariție bianuală.

Începând cu numărul dublu pe anii 2019-2020, periodicul apare doar online, pe site-ul Bibliotecii Naționale a României, în secțiunea „reviste bnr”.
Revista Bibliotecii Naționale a României este indexată pe platformele de baze de date Ebsco și ProQuest.

Colegiul editorial

prof. univ. dr. Elena Tîrziman

dr. Tabita Chiriţă

dr. Adriana Dumitran

dr. Doina Hendre-Biro

dr. Claudia Lungu

dr. Dina Paladi

dr. Nicoleta Rahme

Redacția

Coordonator: Anca Moraru

Angela Bilcea

Emil Tudor

Machetare/DTP: Florin Nistor

Copertă: Constantin Popovici

Distribuire: Daniela Zamfir

Contact 

Biblioteca Naţională a României

B-dul Unirii, nr. 22, sector 3, 030833 Bucureşti

Tel.: 021.3135751; 314.24.34/1095

E-mail: anca.moraru@bibnat.ro

Revista Bibliotecii Naționale a României nr. 44 (2018)
 
 
 
 
Revista Bibliotecii Naționale a României  nr. 43 (2017)
 
 
 
 
Revista Bibliotecii Naționale a României nr. 42 (2016)
 
 
 
 
Revista Bibliotecii Naționale a României nr. 41 (2015)
 
 
 
 
Revista Bibliotecii Naționale a României nr. 2/2014
 
  
 

Revista Bibliotecii Naţionale a României nr. 1/2014

  

 
Revista Bibliotecii Naţionale a României nr. 2/2013
 
  
 
Revista Bibliotecii Naţionale a României nr. 1/2013
 
  
 
 

Revista Bibliotecii Naţionale a României nr. 2/2012

 

 
Revista Bibliotecii Naţionale a României nr. 1/2012
 
 
Revista Bibliotecii Naţionale a României nr. 2/2011
 

 Revista Bibliotecii Naţionale a României nr. 1/2011

Revista Bibliotecii Naţionale a României nr. 2/2010

Revista Bibliotecii Naţionale a României nr. 1/2010