Skip to content Skip to footer

Biblioteca

Revista Biblioteca este o publicaţie profesională care apare din anul 1948, având o periodicitate lunară. Revista de specialitate a întregului Sistem Naţional de Biblioteci reflectă teme de interes din biblioteconomie şi ştiinţa informării. Colegiul de redacţie este format din specialişti ai domeniului, teoreticieni şi practicieni recunoscuţi. Rubricile revistei evidenţiază interesele şi preocupările întregului Sistem Naţional de Biblioteci:

– Editorial: articole de autor privind probleme actuale și de importanță pentru domeniu, articole aniversare, dedicate principalelor instituții ale Sistemului Național de Biblioteci etc.
– Repere profesionale. Metodologie: teorie biblioteconomică, cercetare ştiinţifică
– Viaţa bibliotecilor: prezentarea tuturor tipurilor de biblioteci, activităţi specifice, proiecte în derulare, modele de bune practici în biblioteci, situaţii concrete cu care se confruntă bibliotecile din România
– Patrimoniu: valorificarea colecţiilor, valori bibliofile
– Meridian bibliologic: personalităţi, evenimente, biblioteci, instituții biblioteconomice
– Galaxia Gutenberg: calendar biblioteconomic, recenzii, documentar, dezbateri.

Revista Biblioteca se adresează tuturor tipurilor de biblioteci din România, aducând în prim plan fenomenul biblioteconomic sub toate aspectele sale.

Din anul 2019, periodicul apare doar online (full-text), pe site-ul Bibliotecii Naționale a României, în secțiunea „Reviste BNR”.

În perioada 1990-2018, apare lunar. 

În perioada 2019-2021, apar 6 numere pe an.

Din 2022, apare semestrial (iunie, decembrie).

Pentru achiziționarea numerelor tipărite, plata se face în contul Bibliotecii Naţionale a României: RO42TREZ7035009XXX014057, TREZORERIE, sector 3, Bucureşti, cod fiscal: 6312079 – Bucureşti sau în numerar la casieria bibliotecii. Costul unui exemplar este de 12 lei. Persoană de contact: Alexandrina Gabor (tel.: 021.3142434/1033, e-mail: sanda.gabor@bibnat.ro).

Comitet științific 

prof. univ. dr. Doina Banciu
prof. univ. dr. Agnes Erich
lect. univ. dr. Maria Micle
Elena Pintilei
conf. univ. dr. Cristina Popescu
prof. univ. dr. Angela Repanovici
prof. univ. dr. Elena Tîrziman
acad. Florin Filip
prof. univ. dr. Zanfir Ilie
prof. univ. dr. Mircea Regneală
dr. Octavian Mihail Sachelarie

Colegiu consultativ

lect. univ. dr. Robert Coravu
lect. univ. dr. Constantin Ittu
dr. Carmen-Leocadia Pesantez Pozo
Eugenia Bejan
Nicoleta Marinescu
dr. Florica-Elisabeta Nuțiu-Vulcănescu
Vera Osoianu
prof. univ. dr. hab. Nelly Țurcan
dr. ing. Mihaela Voinicu

Redacția

Redactor responsabil: dr. Raluca Man
Tehnoredactare computerizată: Florin Nistor
Copertă: Florin Nistor

Contact

dr. Raluca Man
Biblioteca Națională a României. Biroul Editorial
B-dul Unirii, nr. 22, sector 3, cod poștal 030833, OP 4, sector 3, București
telefon: 021.3142434/1077, e-mail: raluca.man@bibnat.ro

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 12/2018
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 11/2018
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 10/2018
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 9/2018
 
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 8/2018
 
 
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 7/2018
 
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 6/2018
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 5/2018
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 4/2018
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 3/2018
 
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 2/2018
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 1/2018
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 12/2017
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 11/2017
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 10/2017
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 9/2017
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 8/2017
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 7/2017
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 6/2017
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 5/2017
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 4/2017
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 3/2017
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 2/2017
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 1/2017
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 12/2016
 
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 11/2016
 
 
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 10/2016
 
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 09/2016
 
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 08/2016
 
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 07/2016
 
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 06/2016
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 05/2016
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 04/2016
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 03/2016
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 02/2016
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 01/2016
 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 12/2015

 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 11/2015
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 10/2015
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 9/2015
 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 8/2015

 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 7/2015
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 6/2015
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 5/2015
 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 4/2015

 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 3/2015
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 2/2015
 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 1/2015
 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 12/2014

 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 11/2014

 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 10/2014

 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 9/2014

 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 8/2014

 

 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 7/2014

 


Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 6/2014

 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 5/2014

 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 4/2014

 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 3/2014

 
 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 2/2014
 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 1/2014

 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 12/2013

 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 11/2013

 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 10/2013

 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 9/2013

 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 8/2013

 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 7/2013

 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 6/2013

 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 5/2013

 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 4/2013

 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 3/2013

 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 2/2013

 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 1/2013

 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 12/2012

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 11/2012

 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 10/2012

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 09/2012

 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 08/2012

 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 07/2012

 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 06/2012

 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 05/2012

 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 04/2012

 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 03/2012
 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 02/2012

 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 01/2012
 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 12/2011

 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 11/2011
 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 10/2011

 
Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 9/2011
 
 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 8/2011

 

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 7/2011

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 6/2011

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 5/2011

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 4/2011

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 3/2011

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 2/2011

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 1/2011

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 12/2010

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 11/2010

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 10/2010

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 9/2010

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 8/2010

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 7/2010

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 6/2010

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 5/2010

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 4/2010

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 3/2010

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 2/2010

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 1/2010

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 11-12/2009

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 9-10/2009

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 7-8/2009

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 6/2009

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 5/2009

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 4/2009

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 3/2009

Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 1-2/2009