Skip to content Skip to footer

Publicaţii de specialitate

Sondaj de opinie – Raport 2020

Biblioteca Națională a României caută cele mai bune căi de a aduce colecțiile sale de documente la cunoștința unui public variat și eterogen din perspectiva nivelului de cunoștințe sau de interes. Comunicarea cu utilizatorii ne ajută să dezvoltăm servicii mai bune. Și, într-o lume în care gama de servicii de bibliotecă este în creștere, serviciile de bază sunt încă foarte importante. Oamenii apelează în fiecare zi la bibliotecă pentru învățare, pentru căutarea unor informații, pentru evenimente culturale sau pur și simplu pentru a socializa. Activitatea Bibliotecii este din ce în ce mai importantă, pe măsură ce volumul de informații crește exponențial, iar resursele materiale continuă să se reducă, în timp ce viitorul rămâne incert. 

În acest context, am realizat un studiu, care reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente pentru a găsi modalități de a dezvolta servicii potrivite publicului deja fidel Bibliotecii și, în același timp, de a atrage un public nou. Bogăția de date disponibile ne ajută să promovăm, să planificăm și să evaluăm serviciile Bibliotecii. A fi capabili să ne comparăm cu așteptările cititorilor, ale membrilor comunității, în general, este de neprețuit.

 
Bibliografia Naţională Română. Cǎrţi, albume, hǎrţi
Apare din anul 1952, având o periodicitate bilunară. Înregistrează toate publicaţiile de tip carte editate pe teritoriul României, existente în Depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României. Lucrarea dispune de index alfabetic de autori şi nume de persoane, index alfabetic de titluri de lucrări şi index alfabetic de edituri.
Bibliografia Naţională Română. Publicaţii seriale

Apare din anul 1992, având o periodicitate anuală. Cuprinde producţia naţională de publicaţii periodice, existentă în Depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României. 

Lucrarea dispune de index alfabetic de titluri, index alfabetic de redactori şi index alfabetic de editori.

Bibliografia Naţională Română. Documente muzicale tipărite şi audiovizuale

Apare din anul 1968, iar din 2010 are o periodicitate anuală. Cuprinde producţia naţională de partituri, CD-uri, discuri, casete, existentă în Depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României. 

Oferă şi un index alfabetic al numelor de persoane şi un index alfabetic de titluri.

Bibliografia Naţională Română. "Românica"
Oferă descrierea bibliografică a diverselor documente (cărţi, albume, hărţi, teze de doctorat) publicate în străinătate, semnate/editate de autori/editori români sau de origine română ori consacrate, integral sau în parte, unei tematici româneşti. La alcătuirea acestei publicaţii sunt folosite în principal următoarele surse: catalogul publicaţiilor din Biblioteca Naţională a României, baza de date OCLC, cataloage on-line ale unor biblioteci naţionale din Europa, America de Nord şi Israel, ediţii Books in Print din diverse ţări, etc. Apare din anul 1996 şi are o periodicitate anuală.
Bibliografia Naţională Română. Teze de doctorat

Apare din anul 1995, având o periodicitate semestrială. Cuprinde tezele de doctorat intrate în Depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României. 

Dispune de un aparat ajutător format din index alfabetic de nume, index alfabetic de titluri şi index alfabetic de edituri.

Bibliografia Naţională Română. Articole din publicaţii periodice. Cultură
Lucrarea apare din anul 2000, reluând, numai pentru domeniul sus-amintit, bibliografia de articole apărută în perioada 1953-1988. Bibliografia Naţională Română. Articole din publicaţii periodice. Cultură are o periodicitate lunară şi cuprinde articole din publicaţiile de cultură existente în Depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României. Lucrarea dispune de index alfabetic de nume, index alfabetic de surse şi index alfabetic de subiecte.

Este o publicaţie lansată în anul 1998 şi cuprinde descrierile bibliografice standardizate ale cărţilor în curs de publicare semnalate Centrului Naţional CIP, în cadrul Programului CIP. Bibliografia cărţilor în curs de apariţie – CIP are apariţie lunară şi poate fi accesată şi descărcată gratuit de pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României (https://clonasite.bibnat.ro/bibliografia-cip/). Materialul bibliografic este ordonat pe domenii şi dispune de mai multe indexuri. Partenerii noştri sunt editorii, iar beneficiarii se înscriu într-o sferă mult mai largă:
• bibliotecile au la dispoziţie descrierea bibliografică ISBD în momentul apariţiei cărţii.

Atât pentru bibliotecile din ţară, cât şi pentru partenerii din străinătate ai Bibliotecii Naţionale a României, Bibliografia cărţilor în curs de apariţie (CIP) reprezintă un instrument de lucru dinamic în activitatea de achiziţii;

• editorii beneficiază de un serviciu gratuit, realizat la standarde internaţionale, de promovare a cărţilor pe care le editează, în medii specializate, în ţară şi în străinătate. Au la dispoziţie un material de referinţă deosebit de util pentru alcătuirea planului editorial;
• difuzorii de carte află din timp care vor fi apariţiile editoriale şi beneficiază de informaţiile necesare în contactarea editurilor pentru achiziţionarea de noi titluri;
• cititorii dispun de o sursă de informare simplă şi rapidă;
• brokerii de informaţii pot identifica titlurile de care sunt interesaţi clienţii lor – persoane fizice sau juridice.

Biblioteconomie. Sinteze, traduceri, metodologii

Este o publicaţie profesională care aduce în atenţia publicului de specialitate noutăţile domeniului biblioteconomic. 

Continuă periodicul Biblioteconomie: culegere de traduceri prelucrate care a apărut fără întrerupere (sub diferite denumiri) între 1964-2007. 

Publicaţia include, pe lângă traduceri prelucrate, şi sinteze şi metodologii elaborate în cadrul Bibliotecii Naţionale care îşi îndeplineşte astfel funcţia de centru naţional metodologic. Se doreşte ca publicaţia să aibă numere tematice, fiecare prezentând câte un serviciu/birou, flux documentar sau domeniu de interes. 

Cuprinzând traduceri din limbile engleză, franceză, germană, rusă, etc., precum şi sinteze şi metodologii din domeniu, publicaţia este un instrument referenţial destinat atât specialiştilor din biblioteci, cât şi studenţilor facultăţilor de profil. 

Organizarea tematică a materialului furnizează un dosar profesional care cuprinde atât aspectele teoretice, cât şi pe cele practice – de metodologie – ale temei tratate. Apare de două ori pe an.

Articole din bibliologie și știinţa informării (ABSI)

Din anul 2015, ABSI – Abstracte în bibliologie şi ştiinţa informării devine serie a Bibliografiei Naționale Române cu titlul ABSI – Articole din bibliologie şi ştiinţa informării, continuând numerotarea publicației anterioare. 

Publicația este un referenţial la nivel naţional al articolelor apărute atât în publicaţii periodice româneşti din domeniul bibliologiei şi ştiinţei informării, deţinute în Depozitul Legal al Bibliotecii Naţionale a României, cât şi în publicaţii electronice româneşti. 

Se adresează profesioniştilor din reţeaua de biblioteci publice, universitare, specializate etc., cadrelor didactice şi studenţilor din programul de studiu din domeniul ştiinţelor informării şi documentării. 

Descrierile bibliografice sunt realizate în conformitate cu standardele internaționale în domeniu (ISBD, CZU), format Unimarc. 

Înregistrările bibliografice pot fi preluate (în format Unimarc) prin protocolul Z39.50. ABSI este disponibil gratuit, atât sub formă de publicație periodică semestrială, în format pdf, cât și sub formă de înregistrări bibliografice în baza de date a Bibliotecii Naționale, accesibilă online.

Aniversări culturale

Publicaţie cu caracter enciclopedic, Aniversări culturale se adresează tuturor celor interesaţi de cultura română şi universală. Prin referinţele pe care le furnizează, este o sursă de informare atât pentru cei care vor să cerceteze aprofundat o personalitate sau un eveniment istoric/cultural, cât şi pentru cei care vor să desfăşoare evenimente culturale, furnizând, în acest sens, un generos calendar cultural anual. Nu în ultimul rând, pentru mediul educaţional, publicaţia este un util suport documentar pe teme de studiu din domeniul umanist, dar nu numai.

Publicaţia apare din 1961, cu întreruperi între anii 1962-1965 şi 1999-2001. Până în 1973, a avut o periodicitate anuală, iar din 1974 – una semestrială, din 2016 revenind la o periodicitate anuală.

Cuprinde tabele cronologice şi biobibliografii privitoare la personalităţi de seamă din diverse domenii ale culturii naţionale şi universale, precum şi la evenimente/aniversări însemnate. Astfel, sunt consemnate aniversările/evenimentele majore, de la a căror producere s-au împlinit 25 de ani sau multipli ai acestei perioade (50, 75, 100 etc.). Criteriul de selecţie a personalităţilor documentate este cel de valoare şi de prestigiu, ilustrat de opera şi activitatea acestora.

Din anul 2018, sunt realizate biobibliografii doar pentru evenimentele şi personalităţile româneşti.

Aniversări culturale An LV, 2019

Catalogul cărţilor străine intrate în bibliotecile din România

„Catalogul cărţilor străine intrate în bibliotecile din România” conţine descrierile bibliografice şi localizarea fondurilor de carte străină, din toate domeniile cunoaşterii, deţinute de aproximativ 150 de structuri info-documentare din România. În această publicaţie se regăsesc înregistrări bibliografice ale cărţilor străine şi documente cartografice, microfişe, extrase, teze de doctorat, lucrări ale congreselor şi conferinţelor. 

„Catalogul cărţilor străine intrate în bibliotecile din România” este structurat pe grupe CZU, de la 0 la 9, iar în cadrul fiecărei grupe descrierile bibliografice sunt structurate alfabetic. Catalogul este completat de un index alfabetic de nume şi un index alfabetic de titluri. Are apariţie anuală.