Skip to content Skip to footer

Centru National Metodologic

În calitate de Centru naţional metodologic, Biblioteca Naţională elaborează instrucţiuni şi norme metodologice pentru bibliotecile publice pe care le face cunoscute prin intermediul publicaţiilor sale (Biblioteconomie: sinteze, metodologii, traduceri, precum şi prin rubrica Metodologie a Revistei Biblioteca: revistă de bibliologie şi ştiinţa informării). De asemenea realizează studii, cercetări şi informări documentare în domeniul biblioteconomiei şi în alte domenii ale culturii, pe care le publică, alături de alte studii şi cercetări ale studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi specialiştilor în domeniul ştiinţelor informării şi comunicării, în volumul Informare şi documentare: activitate ştiinţifică şi profesională.
 
Funcţiile metodologice ale Bibliotecii Naţionale se exercită prin intermediul Biroului metodologic, parte a Serviciului Dezvoltare instituţională care are rolul de a coordona activitatea metodologică pentru birourile şi serviciile Bibliotecii Naţionale a României, de a acorda consultanţă în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării şi de a coordona seminarii, colocvii sau sesiuni profesionale şi ştiinţifice cu tematică specifică ştiinţelor informării şi comunicării. Şi alte servicii din cadrul Bibliotecii, prin atribuţiile pe care le exercită, susţin îndeplinirea funcţiei metodologice.

 1. Centrul Naţional ISBN-ISSN-ISMN-CIP, prin bazele de date pe care le realizează, oferă instrumente de lucru utile pentru activitatea specifică din biblioteci. Prin programul CIP bibliotecile dispun din timp de informaţii necesare pentru selectarea, achiziţionarea şi prelucrarea noilor apariţii editoriale, de asemenea au la dispoziţie descrierea bibliografică ISBD în momentul apariţiei cărţii. Catalogul editurilor din România şi baza de date a publicaţiilor seriale în curs de apariţie vor permite bibliotecilor interesate efectuarea unui control mai eficient asupra gradului de completare a colecţiilor Depozitului legal local.
 2. Serviciul Depozit legal îndeplineşte funcţia de Agenţie Naţională pentru Depozit legal, are printre alte atribuţii şi aceea de a relaţiona cu celelalte biblioteci beneficiare ale exemplarului de depozit legal. De asemenea, vine în sprijinul bibliotecilor judeţene prin elaborarea de metodologii de prelucrare, depozitare şi conservare a documentelor care fac obiectul legii depozitului legal.
 3. Serviciul Dezvoltarea colecţiilor elaborează politici de dezvoltare a fondurilor documentare, propune principii şi instrucţiuni de selecţie şi de deselecţie a documentelor, are prioritate în cercetarea pieţei editoriale, contribuind astfel la îndrumarea altor biblioteci cu metodologii concrete într-o piaţă editorială vastă, foarte dezvoltată în ultimii ani.
 4. Prin funcţia de Centru naţional de schimb internaţional, rolul metodologic este exercitat prin furnizarea informaţiilor asupra posibilităţilor de schimb, precum şi prin facilitarea relaţiilor internaţionale de schimb.
 5. În calitate de Centru naţional de patologie şi restaurare a documentelor, Biblioteca deţine un laborator de patologie şi restaurare a publicaţiilor care elaborează, în concordanţă cu normele internaţionale în vigoare, norme şi metodologii de conservare şi de restaurare, de funcţionare a altor laboratoare de restaurare din ţară, acordând asistenţă de specialitate, şi răspunde de restaurarea bunurilor de patrimoniu aflate în colecţiile speciale ale Bibliotecii Naţionale.
 6. Biblioteca Naţională contribuie efectiv la îmbogăţirea colecţiilor altor biblioteci şi centre de informare şi documentare prin redistribuirea excedentului documentelor aflate în proprietatea sa, în regim de donaţie, prin intermediul Rezervei Naţionale a Publicaţiilor.
 7. Biblioteca digitală centralizează toate acţiunile curente şi de perspectivă în domeniul digitizării documentelor din Sistemul Naţional de Biblioteci. Acordă asistenţă de specialitate pentru alte structuri info-documentare şi poate participa la proiecte de digitizare naţionale.
 8. Prelucrarea documentelor intrate într-o bibliotecă trebuie să beneficieze de mult mai multe instrumente metodologice care să permită implementarea standardelor şi interoperabilitatea sistemelor:
  • elaborarea Bibliografiei naţionale curente prin descrierile bibliografice ale documentelor în conformitate cu normele internaţionale aflate în vigoare şi în funcţie de tipul documentului bibliografiat;
  • realizarea bazei naţionale de date în domeniul ediţiilor naţionale, parte a sistemului naţional de informare documentară şi a reţelei informaţionale din cadrul programelor de Control Bibliografic Universal, exercitând funcţia de Control Bibliografic Naţional; programul de control bibliografic este exercitat prin colaborarea dintre serviciile care se ocupă cu bibliografia naţională, prelucrarea colecţiilor şi fişierele de autoritate;
  • crearea, gestionarea şi actualizarea, la nivel naţional, a tuturor tipurilor de fişiere de autoritate: Fişier de autoritate subiecte, Fişier de autoritate nume de persoane, colectivităţi, nume geografice, Fişiere de autoritate titluri uniforme;
  • promovarea standardizării şi aplicarea uniformă a instrumentelor de lucru în catalogare şi indexare.
  
Instituţia noastră îşi doreşte să contribuie la identificarea şi promovarea modelelor de bune practici în bibliotecile publice din România, precum şi la identificarea nevoilor cu care se confruntă acestea, a metodelor de dezvoltare sustenabilă menite să ajute bibliotecile în efortul de a rămâne instituţii relevante pentru comunităţile locale.
 
De asemenea, Biblioteca Naţională a României colaborează cu principalele asociaţii profesionale de profil: ABR (Asociaţia Bibliotecarilor din România) şi ANBPR (Asociaţia Bibliotecarilor şi a Bibliotecilor Publice din România) pentru a:
-creşte rolul bibliotecilor publice în cadrul comunităţilor locale;
-demonstra factorilor decizionali că bibliotecile contribuie la îndeplinirea obiectivelor agendei digitale europene şi au un rol important în educaţie;
-implementa tezaurul enciclopedic Lives-ro în Sistemul Naţional de Biblioteci;
-dezvolta competenţele bibliotecarilor specializaţi în indexarea documentelor şi a spori calitatea şi eficienţa serviciilor de bibliotecă astfel încât să se asigure accesul integrat la informaţie;
-valorifica, la nivel naţional, patrimoniul local scris şi artistic.