Skip to content Skip to footer

Periodice românesti vechi

Documentele care alcătuiesc această colecţie sunt ziare, reviste, calendare (Calendar antic pe anii 1862, 1863, Calendarul aromânesc anii 1911, 1912, Calendarul Ghimpelui, anii 1874, 1875 etc.), almanahuri (Almanah literar ilustrat pe anul 1886, Almanahul României June, apărut la Viena, pe anii 1883, 1888, Almanahul revistei Veselia, pe anul 1929 etc.), anuare (Anuarul Arhidiocezei otodoxe a Bucovinei, editat la Cernăuţi în 1928, Anuarul arhivei de folklor pe anii 1932, 1937 etc),  anale (Analele Academiei Române, începând din 1867 până în 1942, Analele Institutului Meteorologic al României, din perioada 1897-1903 etc), buletine diverse (Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908-1944, Buletinul Curţii de Casaţie şi Justiţie, din perioada 1862-1946 etc), precum şi o colecţie importantă a Monitoarelor Oficiale din anii 1829 până în februarie 1949, ce cuprinde legislaţia aferentă perioadei, precum şi şedinţele Corpurilor legislative ale Parlamentului României din 1829-1947. 
  
Listele periodicelor românesti vechi pot fi consultate aici:

– Monitorul Oficial

Cabinetul de periodice vechi deţine ziare din perioadele ante şi interbelică, unele în colecţie aproape completă: Adevărul, fondat de Al. Beldiman, cotidian apărut la Bucureşti între anii 1888-1951, Adevărul literar şi artistic, supliment al ziarului Adevărul, apărut tot în capitală în perioada 1920-1939, Bucureşti, cotidian de informaţie, ziar cu apariţie efemeră, din martie până în mai 1941, condus de Ion Minulescu, Dimineaţa, Facla, publicat la Bucureşti, care i-a avut directori pe N.D. Cocea şi Ion Vinea, Gluma, al cărei redactor era Ion Anestin, Neamul românesc, ziar politic de orientare naţională şi de atitudine democratică, condus de Nicolae Iorga, Porunca vremii, tribună de luptă naţională şi creştină, care, începând din 1938, a fost condusă de Nichifor Crainic, Rampa nouă ilustrată, al cărei director a fost între 1927-1938 Scarlat Froda, Românul, apărut la Bucureşti între 1857-1898, condus o perioadă de C.A. Rosetti, Timpul, cotidian al Partidului Conservator, publicat între 1876-1924 la Bucureşti, Universul, cotidian de informaţii politice şi culturale, cu pagină literară, fondat în 1884 de Luigi Cazzavillan, Vremea, ziar publicat între 1928-1944, sub conducerea lui Vladimir Al. Donescu.

Acest bogat fond de ziare se completează cu o interesantă colecţie de reviste din care sunt de menţionat: Bilete de papagal din perioada 1928-1937, apărut sub conducerea lui Tudor Arghezi, Columna lui Traian, publicaţie ştiinţifică şi literară apărută între 1870-1883, avându-l ca director pe Bogdan Petriceicu Haşdeu, Contemporanul, revistă ştiinţifică şi literară,  apărut la Iaşi, între anii 1881-1891, redactori fiind Ion Nădejde şi V.G. Morţun, Curier de ambe sexe, prima revistă literară din Ţara Românească, apărută la Bucureşti între 1837-1847, sub redacţia lui Ion Heliade Rădulescu, care fondase şi Curierul românesc, primul ziar în limba română cu apariţie îndelungată, editat la Bucureşti (1829-1846), Dacia literară, tipărită la Iaşi în 1840 (apar doar trei numere), sub redacţia lui Mihail Kogălniceanu, Furnica, revista umoristică editată de G Ranetti şi N.D. Ţăranu şi Hiena, al cărei redactor era Pamfil Şeicaru, reviste din care cabinetul de periodice româneşti vechi deţine doar câteva numere, Hrisovul, sub redacţia lui Aurelian Sacerdoţeanu, prima revistă de arhivistică apărută între 1941-1947, Noua revistă română pentru politică, literatură, ştiinţă şi artă, tipărită la Bucureşti în perioada 1901-1916, redactor fiind Constantin Rădulescu-Motru, Ramuri, publicaţie semănătoristă, apoi tradiţionalistă, condusă de Nicolae Iorga, apărută la Craiova (1911-1947), Pandectele române, repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie, director C. Hamangiu. Titlurile amintite reprezintă doar o mică parte din fondul deţinut de Cabinetul de periodice româneşti vechi.

Colecții speciale

bibliofilie romaneasca 1