Skip to content Skip to footer

Manuscrise

Colecţia de manuscrise din cadrul Bibliotecii Naţionale a României se constituie din aproape 40000 de unităţi biblioteconomice. Foarte divers ca tematică şi prezentare fizică, fondul poate fi util unei categorii largi de cercetători dornici să studieze  manuscrise de tip carte, colecţia de scrisori, diferite documente şi acte. Există, de pildă, două suluri mari de pergament, conţinând fragmente din Tora în ebraică. 

Colecţia mai deţine 20 de firmanuri turceşti şi un manuscris indian pe hârtie lipită pe mici stinghii de lemn. 
 
Listele documentelor din colecția de manuscrise pot fi consultate aici:
 
 
Manuscrisele de tip carte variază din punctul de vedere al formatului, datării şi al conţinutului. În colecţie se află un manuscris de mari dimensiuni, în limba latină, scris pe pergament, cu frumoase letrine, piesă aparţinând secolului al XVIII-lea, dar şi un delicat manuscris persan de dimensiuni mici, de formă octogonală, datând din prima jumătate a secolului alXIX-lea. 

Foarte numeroase sunt textele religioase vechi, cel mai timpuriu fiind un evangheliar de secol XIII, multe dintre ele scrise cu alfabet chirilic, dar şi manuscrise religioase copiate relativ recent, precum “Canonul cel Mare”, scris de mâna lui Picu Pătruţ, împodobit cu frumoase desene care dovedesc o credinţă naivă, dar sinceră. Fondul cuprinde manuscrise în limba greacă, mai ales de muzică psaltică şi manuscrise în limba latină, în limbile arabă şi turcă, deosebit fiind un manuscris oriental de secol XIX, găsit în timpul Războiului de Independenţă. 
 
Epoca modernă este reprezentată de colecţia de jurnale a lui Titu Maiorescu, romanul “Enigma Otiliei” de George Călinescu şi romanul filosofic al lui Mircea Eliade “Lumina ce se stinge”. Unele manuscrise sunt mai neobişnuite ca prezentare, de pildă două cărţi alcătuite din plăcuţe de lemn frumos xilogravate cu poezii eminesciene.
 
Corespondenţa este la fel de fascinantă ca şi restul colecţiei, aici aflându-se scrisori ale unor mari personalităţi româneşti: Ion Barbu, Vasile Voiculescu, Cella Delavrancea, George Enescu, Nicolae Titulescu, Martha Bibescu.

Colecții speciale

bibliofilie romaneasca 1