Skip to content Skip to footer

Înregistrarea editurilor

Intenţia de înregistrare a unei edituri este comunicată Centrului Național ISBN, telefonic sau prin e-mail. Pe baza informaţiilor oferite de solicitant, în cadrul Centrului Naţional ISBN va fi evaluată oportunitatea înregistrării unei edituri în concordanță cu planul editorial, momentul potrivit pentru înregistrarea editurii, precum şi îndeplinirea tuturor condițiilor formale (documente) necesare pentru înregistrarea editurii.

Centrul Național ISBN poate fi contactat:

– tel. 021.311.26.35, 021.314.24.34/int. 1035, luni-joi, între orele 10-15, vineri, între orele 10-13;

– e-mail: isbn@bibnat.ro. 

Etapele înregistrării unei edituri:

  1. comunicarea intenției de înregistrare a unei edituri de carte;
  2. transmiterea Planului editorial (a se vedea Modelul de Plan editorial ) și a celorlalte informații solicitate de către Centrul Național ISBN;
  3. transmiterea setului de documente solicitate de către Centrul Național ISBN;
  4. instructaj de inițiere;
  5. înregistrarea editurii, emiterea certificatului de înregistrare și a primei serii de 10 coduri ISBN.

Aceste etape se desfășoară succesiv, sub îndrumarea Centrului Național ISBN. Comunicarea se va face prin e-mail. Setul de acte necesar pentru înregistrarea editurii va fi comunicat solicitantului, după evaluarea oportunității și a momentului înregistrării editurii. 

Formalităţile pentru înregistrarea unei edituri se desfăşoară fie la sediul Bibliotecii Naţionale a României, fie online, numai în prezenţa directorului editurii și/sau a persoanei desemnate să coordoneze activitatea editorială, cu împuternicire oficială, în scris, în acest sens. Nu este posibilă înregistrarea unei edituri prin intermediul terţilor. 

În cazul în care înregistrarea editurii se face la sediul Bibliotecii Naţionale a României, formalităţile se vor desfăşura într-o singură etapă, iar actele menţionate mai jos vor fi prezentate în original. După verificare, actele originale vor fi restituite. Centrul Naţional ISBN nu va reţine documentele originale ale structurilor în cadrul cărora se înfiinţează edituri.

Procesul de înregistrare a unei edituri poate dura câteva zile sau mai mult, în funcție de modul în care decurge comunicarea cu solicitantul și de documentele transmise de acesta.  

Solicitantul poartă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi valabilitatea datelor furnizate Centrului Național ISBN, în procesul de înregistrare a editurii. Aceste date vor fi incluse în baza de date a editorilor din România, parte a Registrului Internaţional al Editorilor.

Cum se actualizează datele de înregistrare ale unei edituri?

În cazul schimbării adresei, denumirii sau a altor elemente de identificare a editurii, editorul va anunţa în scris Centrul Naţional ISBN, pentru actualizarea înregistrării din baza de date, folosind Formular pt. actualizarea datelor .

Înregistrare edituri