Skip to content Skip to footer

Formular actualizare listă inventar

Lista inventar a documentelor digitizate în Sistemul Naţional de Biblioteci, este un instrument util pentru activitatea de digitizare, având, în primul rând, rolul de a evita multiplicarea eforturilor de digitizare în sistem.
În listă, se regăsesc doar bibliotecile/instituţiile care au trimis informaţii în cursul anului 2008.

Descarcă formular

Pentru a-şi dovedi pe deplin utilitatea, este nevoie ca toţi deţinătorii de documente digitale din Sistemul Naţional de Biblioteci să se înscrie în baza de date, iar pe măsură ce apar noi documente digitizate, informaţiile despre acestea trebuiesc trimise la Biblioteca Naţională, pentru actualizarea bazei de date, şi afişarea lor în lista inventar.

Formularul serveşte atât pentru înscrierea în baza de date, cât şi pentru întreţinerea acesteia.

 • Tip actualizare: se înscrie una din cele patru opţiuni:
  • înscriere: pentru prima apariţie în listă;
  • adăugare: pentru înregistrări referitoare la documente noi digitizate, şi care nu au apărut în listă;
  • modificare: pentru înregistrări referitoare la documente existente în listă, dar care, din diverse motive, trebuiesc corectate;
  • ştergere înregistrări.
 • Nr. Crt: acest câmp se completează cu numărul înregistrării din listă inventar, doar în 2 cazuri:
  • modificări de înregistrări;
  • ştergeri de înregistrări.
 • Tip document (categorie): necesar pentru regăsirea înregistrărilor.
  • se va utiliza tipologia documentară din cadrul documentelor elaborate de Comisia de specialitate pentru digitizarea patrimoniului scris.

În cazul în care aveţi atât adăugări cât şi modificări, se va completa câte un document pentru fiecare tip de actualizare.

În cazul ştergerilor, se completează în tabel doar câmpul Nr. Crt.

Documentele completate se vor trimite în format electronic, pe adresa de e-mail: bibliotecadigitala@bibnat.ro.

Alte informaţii se pot obţine la tel.: 021.311.09.21 sau adresa de e-mail de mai sus.