Skip to content Skip to footer

Arhivă modernă

Cuprinde documente din arhiva episcopului Romano-Catolic Gusztáv Károly Majláth (1864-1940), și alte fonduri din aceeași perioadă sau mai vechi: documente, scrisori, fotografii, gravuri, chitanțe, note de călătorie etc.
manuscrise-f.084
Manuscrise