Skip to content Skip to footer

Arhivă istorică

Aceasta cuprinde documente de diferite tipuri (bule papale, diplome cu sigilii, scrisori, contracte, rapoarte, inventare etc), care au aparținut arhivei Capitlului de la Alba Iulia și Conventului Cluj-Mănăștur. Cele peste 17 mii de documente se întind pe perioada secolelor XIII-XX.

manuscrise-f.084
Manuscrise