Skip to content Skip to footer

Cine suntem

Imediat după prăbuşirea comunismului, la începutul lunii ianuarie 1990, Biblioteca Centrală de Stat a devenit Biblioteca Naţională a României (ISIL RO-B-011), ca urmare a deciziei adoptate de noua putere, iar după intrarea României în Uniunea Europeană aceasta îşi dezvoltă funcţiile, implicându-se activ în numeroase proiecte naţionale şi internaţionale, precum TELplus, Manuscriptorium, Rediscover ş.a.

Despre noi

Capitolul cel mai important din biografia Bibliotecii Naţionale a României (ISIL RO-B-011) poate fi considerat  anul 1955 când a fost înfiinţată (prin H.C.M. nr. 1193/ 25.06.1955) Biblioteca Centrală de Stat, ca principală bibliotecă publică a ţării, o instituţie creată pe baze biblioteconomice moderne, având atribuţiile specifice unei biblioteci naţionale, conform standardelor UNESCO.

Potrivit celor mai mulţi istorici şi cercetători, Biblioteca Naţională a României (ISIL RO-B-011) îşi găseşte originile într-una dintre cele mai vechi şi reprezentative biblioteci din România – Biblioteca Colegiului Sf. Sava din Bucureşti. Aceasta şi-a deschis colecţiile către publicul larg în anul 1838, atunci când au fost catalogate aproximativ 1000 de volume de carte franţuzească. După Unirea din 1859, aceasta a obţinut statutul de bibliotecă naţională, primind alternativ denumirea de Bibliotecă Naţională şi Bibliotecă Centrală. În anul 1864, prin legea Reglementărilor publice, este numită Biblioteca Centrală a Statului, denumire şi statut păstrate până în anul 1901, când este desfiinţată, iar colecţiile sale sunt transferate Bibliotecii Academiei Române care primeşte statutul de bibliotecă naţională. Pentru perioada aceasta doar o singură funcţie naţională poate fi considerată relevantă pentru bibliotecă şi anume, funcţia patrimonială. În anul 1955 fondul de carte revine noii biblioteci înfiinţate – Biblioteca Centrală de Stat, principala bibliotecă publică din România.

Misiunea Bibliotecii este aceea de a dezvolta, organiza, conserva, cerceta, accesibiliza şi de a pune în valoare, sub multiple forme, patrimoniul documentar naţional în scopul susținerii informării, studiului, cercetării și educației.
Prin Depozitul Legal, Biblioteca Națională a României are ca obiectiv tezaurizarea producției editoriale naționale.

În completarea misiunii sale principale, Biblioteca Națională a României va deveni:

► Un spaţiu / mediu excepțional de cercetare / documentare, inspiraţie, învățare, descoperire şi petrecere a timpului liber, în acord cu noile tendințe în domeniu;
► Un promotor al culturii, oferind un loc de întâlnire și o arenă pentru discursul public, prin organizarea unor evenimente de anvergură, menite să diversifice oferta cultural-artistică, educațională, științifică și profesională locală și națională;
► O punte între societatea românească și cultura scrisă, contribuind creativ la îmbogățirea sa spirituală.

Viziunea Bibliotecii Naţionale a României

Biblioteca Națională a României, a cărei istorie este legată, în mod tradițional, de păstrarea memoriei documentare a țării, își orienteză dezvoltarea în acord cu nevoile utilizatorilor și cerințele determinate de evoluția tehnologică a secolului XXI, pentru a-și menține rolul de instituție responsabilă pentru conservarea și punerea la dispoziție, sub multiple forme, a patrimoniului cultural național scris.

În următorii ani, adaptarea constantă și neîntreruptă la schimbările sociale și tehnologice este cheia pentru ca Biblioteca Națională a României să rămână o instituție fundamentală pentru cultura română.

Caracterizată de flexibilitate, Biblioteca Națională a României susține cercetarea și promovarea rezultatelor acesteia, participă la diversificarea ofertei cultural-educative naționale și locale, dezvoltă servicii de calitate, perfect adaptate nevoilor diferitelor categorii de utilizatori, încurajând, totodată, colaborarea între instituțiile care alcătuiesc Sistemul Național de Biblioteci, precum și între instituțiile de cultură.

Informații publice

Rapoarte și statistici

Organigrama

Regulamente

Codul etic

Direcțiune

Adrian CIOROIANU

General Manager

Robert Daniel NIȚU

Director Direcția Sisteme Integrate și Logistică

Spațiile bibliotecii

Spaţii de studiu, săli de lectură, spaţii pentru evenimente culturale şi conferinţe.