Skip to content Skip to footer

Arhiva istorică

Arhiva istorică structurează în fondurile sale un bogat material documentar provenind din colecţiile fostelor fundaţii şi aşezăminte culturale „Mihail Kogălniceanu”, „Ion I. C. Brătianu” şi „Al. Saint-Georges”.

Acte istorice de o mare diversitate, corespondenţă particulară dar şi oficială, diplomatică ilustrează procesul complex de construcţie modernă a societăţii româneşti deschis de Unirea Principatelor: marile momente politice, aspecte ale organizării statale şi instituţionale, economice şi administrative, manifestări ale spiritualităţii româneşti.

Sunt reunite de asemenea, bogate mărturii istorice referitoare la viaţa şi activitatea unor oameni politici, diplomaţi, istorici, literaţi, editori, a şefilor statului, a membrilor Casei Regale.

Documente vechi datând din sec. XV până în sec. XIX – cărţi de hotărnicie şi judecată, răvaşe şi hotărâri domneşti, porunci ale ocârmuirii, izvoade, zapise de zălogire, de arendăşie şi de vânzare, jalbe, foi de zestre ş.a. – dezvăluie faţete semnificative ale vieţii sociale şi economice în Ţările Române.
 
Arhiva Istorică deţine patru fonduri arhivistice ale căror inventare pot fi consultate aici: 
 
 

Colecții speciale

bibliofilie romaneasca 1