Skip to content Skip to footer

unele purtând semnături ilustre (B.P. Haşdeu

unele purtând semnături ilustre (B.P. Haşdeu
Tip biblioteca
Website
L. Steege
Cod ISIL
Director
Titu Maiorescu
Persoana de contact
Paul de Gore
Anul infiintarii
I. Creangă
Istoric
Şt. Procopiu ş.a.)
Informatii colectii
prin donaţii sau cumpărături.
Adresa
provin în principal din biblioteci mănăstireşti şi particulare (C. Hurmuzachi
Judet
cărţi vechi şi rare
Telefon
B.P. Haşdeu
Fax
Mihail Sturdza
Email
V. Adamachi
Filiale
Program functionare
Iorgu Iordan etc.)
Acces
care au intrat în patrimoniul nostru conform legii
Pagină Facebook/Blog