Skip to content Skip to footer

săli de împrumut şi depozite

săli de împrumut şi depozite
Tip biblioteca
Website
tehnologiei
Cod ISIL
Director
în care informaţia este un produs necesar evoluţiei în toate domeniile vieţii economice
Persoana de contact
culturale
Anul infiintarii
129.332 reviste
Istoric
5.042 fond special (CD-uri
Informatii colectii
in ultimii 15 ani
Adresa
DVD-uri
Judet
cu săli de lectură
Telefon
microformate) şi 305.967 documente tehnice (Brevete de invenţii şi Standarde)
Fax
acoperind un mare număr de specializări din domeniul ştiinţei
Email
economiei şi legislaţiei. În contextul informaţional mondial
Filiale
conştiente fiind de misiunea de a căuta noi soluţii pentru implementarea şi valorificarea sistemelor moderne de informare şi docum entare
Program functionare
educaţionale şi de cercetare
Acces
bibliotecile în general şi cele universitare în special s -au aflat
Pagină Facebook/Blog
de comunicare