Skip to content Skip to footer

ocupând etajele VI şi VII

ocupând etajele VI şi VII
Tip biblioteca
Website
Cod ISIL
Director
Persoana de contact
Anul infiintarii
o sală de lectură
Istoric
o sală de documentare şi 2 depozite aferente.
Informatii colectii
Adresa
Judet
Biblioteca Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică (realiz ată prin unirea Facultăţii de Chimie de la Universitatea “Al.I.Cuza” cu Facultatea de Chimie industrială de la I.P.I.) a funcţionat în clădirea facultăţii de profil
Telefon
Fax
Email
Filiale
Program functionare
Acces
Pagină Facebook/Blog