Skip to content Skip to footer

la început

la început
Tip biblioteca
Website
au fost amenajate terenuri de sport
Cod ISIL
Director
nu în ultimul rând
Persoana de contact
săli documentare şi laboratoare pentru toate specialităţile în care îşi desfăşoară activitatea agenţii de poliţie. Dintre toate instituţiile de învăţământ ale M.A.I.
Anul infiintarii
anual
Istoric
a unui număr variabil de locuri
Informatii colectii
0244/336.251
Adresa
în funcţie de necesităţi
Judet
aici se pregătesc şi agenţi de poliţie femei
Telefon
în prezent numărul de locuri fiind nediferenţiat În cei 40 ani de existenţă şcoala a evoluat continuu. Au fost construite şi amenajate spaţii moderne de învatamânt
Fax
de cazare şi blocuri alimentare unde pot servi masa concomitent peste 1500 de cursanţi. De asemenea
Email
săli de pregătire fizică şi recuperare şi
Filiale
Program functionare
şcoala este cunoscută şi prin faptul că este cea mai mare ca întindere şi capacitate.”
Acces
105600, Bdul. Carol I, nr. 145, Câmpina
Pagină Facebook/Blog
campina@scoalapolitie.ro