Skip to content Skip to footer

încă din anul 1995

încă din anul 1995
Tip biblioteca
Website
se pot oferi servicii suplimentare (de referinţe prin e -mail). In ceea ce priveşte echipamentele hardware
Cod ISIL
Director
în perioada anilor ’90
Persoana de contact
în urma proiectelor SOROS
Anul infiintarii
care conţin în prezent 110.000 înregistrări
Istoric
se pot consulta bazele de date ale altor biblioteci
Informatii colectii
Adresa
instituţii
Judet
din CDS/ISIS (format UNIMARC) şi M icroVTLS (format USMARC). Prin conectarea bibliotecii noastre la Internet (http://www.tuiasi.ro/ biblioteca)
Telefon
centre de documentare
Fax
din ţară şi străinătate
Email
Biblioteca U.T.I. a fost dotată
Filiale
Program functionare
TEMPUS şi PHARE
Acces
realizate de bibliotecă.
Pagină Facebook/Blog