Skip to content Skip to footer

Centrul de Informare și Documentare al Școlii gimnaziale Halmeu

Centrul de Informare și Documentare al Școlii gimnaziale Halmeu
Tip biblioteca
Biblioteci Școlare “CDI”
Website
Cod ISIL
Director
Naghi Danilea
Persoana de contact
Ciupac Ileana, bibliotecar
Anul infiintarii
2007
Istoric
Informatii colectii
14.143 u.b. Carte românească : 8.039 u.b. Carte străină : 6.100 u.b. Colecţii audio video : 4 u.b. Colecţii cartografice : 7 u.b.
Adresa
447145, str. Eliberării Nr. 74, comuna Halmeu
Judet
Satu Mare
Telefon
0261/773.004
Fax
0261/773.004
Email
schalmeu@yahoo.com
Filiale
Program functionare
Luni – Vineri: 8.00 – 14.00
Acces
Categorii de utilizatori: elevi, cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic, părinți, comunitatea locală Documente necesare obţinerii permisului de utilizator:carnet de elevi, buletin Taxe: nu se percep SERVICII OFERITE UTILIZATORILOR : Referinţe bibliografice : – Inițiere în cercetare documentară (opțional CDI) – Teatru școlar (Catedra de Limba română) – Marea Unire 1 Decembrie 1918 (Catedra de istorie) Acces internet Servicii copiere, scanare Altele : evidența și distribuirea manualelor școlare CONSULTAREA DOCUMENTELOR : Sala de lectură : 2660 u.b./an școlar Împrumut la domiciliu : 8600 u.b./an școlar CATALOAGE : În format tradiţional : catalog alfabetic PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: Format tipărit : Revista școlii ”Clopoțelul” Format electronic online : Revista școlii ”Clopoțelul”: http://activitati-halmeu.webs.com/clopotelul CDI-ul dispune de rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități ACTIVITĂȚI CULTURALE/PROFESIONALE CU CARACTER PERMANENT: Activitatea CDI nu putea fi concepută în afara activităţilor specifice şcolii noastre, ea se integrează organic, se întrepătrunde cu întreaga activitatea educativă a şcolii şi devine astfel o componentă a întregului proces instructiv-educativ. În CDI se inițiază, organizează şi desfăşoară activităţi culturale precum animaţii de lectură, lectura imaginii, activităţi audio – video şi mass – media, expoziţii, vizite şi întâlniri tematice, dezbateri, activităţi prilejuite de diverse evenimente, activităţi recreative, ateliere de creaţie, de valorizare a patrimoniului şi a potenţialului cultural, parteneriate, schimburi culturale. Se inițiază organizează şi desfăşoară activităţi de comunicare şi promovare a fondului documentar: colectarea, prelucrarea şi difuzarea de informaţii necesare utilizatorilor interni sau externi, participarea la promovarea imaginii unităţii de învăţământ în comunitatea educaţională şi locală, participarea la promovarea şi diseminarea experienţelor de bune practici ale instituţiei, participarea la promovarea activităţilor CDI şi a imaginii şcolii. PROIECTE: – Ștafeta poveștilor: Redactarea unei reviste cu basme realizate de elevi și transmiterea ei către alte școli implicate în proiect – Biblioteca anului: realizarea unui film de prezentare a CDI – Cartea – O provocare pentru fiecare: Parteneriat cu clasa a II-a – Mărțișoare umanitare: Confecționarea de mărțișoare, vinderea lor și donarea sumei obținute către Asociația STEA Satu Mare pentru ajutorarea copiilor străzii din Satu Mare – Festivalul de teatru ”Teatrul și literatura – expresie a sensibilității ființei umane”: Parteneriat cu Liceul tehnologic ”George Barițiu” Livada
Pagină Facebook/Blog
NULL