Skip to content Skip to footer

Centrul de Formare și Documentare al Liceului Teoretic ”George Călinescu”

Centrul de Formare și Documentare al Liceului Teoretic ”George Călinescu”
Tip biblioteca
Biblioteci Școlare “CDI”
Website
Cod ISIL
Director
Persoana de contact
prof. Aurelia Marinescu, documentarist
Anul infiintarii
Istoric
Informatii colectii
Total documente: 18.854 u.b.-uri Fondul documentar al centrului de documentare şi informare, divers şi bogat, este alcătuit din toate tipurile de lucrări : ficţiune, documentare, materiale de referinţă şi pe toate tipurile de suporturi ( cărţi, periodice, afişe, material audio-vizual, suporturi electronice, informaţii on-line ).
Adresa
900494, Str. Cpt. Dobrilă Eugeniu, nr. 6, Constanța
Judet
Constanta
Telefon
0241/642.397
Fax
031/40.38.18
Email
Filiale
Program functionare
Luni – Joi : 9.00 -17.00 Vineri: 9.00 -14.00
Acces
În CDI sunt delimitate următoarele spaţii : – spaţiul de primire, împrumut şi informare, amplasat la intrarea în CDI, pentru ca fiecare utilizator să poată cere informaţiile de care are nevoie şi să se înscrie în registrul de evidenţă, specificând scopul venirii în CDI, şi amenajat în aşa fel încât să permită atât gestionarea împrumuturilor (în sistem tradiţional şi informatizat), cât şi activitatea cotidiană a documentaristului (gestionarea comenzilor, evidenţa publicaţiilor, cotarea, clasificarea şi catalogarea documentelor, crearea unor instrumente de difuzare a informaţiei, evaluarea activităţii CDI); – spaţiul lucrărilor documentare (lucrări de referinţă, lucrări cu caracter ştiinţific) care este riguros organizat şi dotat cu materiale de semnalare pertinente, clare, vizibile : etichete de semnalare afişate pe fiecare etajeră şi indicatoare de raft. Acest spaţiu este aranjat astfel încât să-i permită utilizatorului să repereze uşor diferitele domenii; spaţiul consacrat presei; – spaţiul lucrărilor de ficţiune ce cuprinde: romane, poezii, poveşti, benzi desenate; – spaţiul de afişaj şi expoziţii; spaţiul destinat orientării şcolare şi profesionale este dotat cu suporturi speciale şi funcţionale, mese de lucru, un spaţiu de afişare a informaţiilor cu privire la viaţa şcolară, concursuri, dinamica pieţei muncii.Alte spaţii care sunt amenajate atât în interiorul CDI, cât şi în alte săli – satelit sunt : – spaţiul destinat activităţilor de grup, amenajat în interiorul CDI, permite elevilor să lucreze pe grupe, sub supravegherea documentaristului sau a unui cadru didactic, fără să-şi deranjeze colegii; – spaţiul de documentare pedagogică, dotat cu un fond documentar adaptat cerinţelor de lectură şi informare ale principalilor săi utilizatori, cadrele didactice, dispunând de mese de lucru şi de un post informatic; – spaţiul audiovizualului, dispune de 20 locuri şi de aparatură modernă: televizor, aparat video, DVD player, 1 videoproiector, retroproiector,o tablă interactivă, boxe, ecran de proiecţie, CD player, căşti; – spaţiul informatic, destinat iniţierii elevilor în utilizarea resurselor multimedia; este dotat cu 8 posturi informatice conectate la internet, o imprimantă, un scanner, CD player, cameră foto şi aparat foto digitale, un reportofon . Serviciile CDI sunt destinate: – elevilor – profesorilor – altor categorii de personal din Liceul Teoretic „G.Călinescu”.
Pagină Facebook/Blog
https://www.facebook.com/lgcalinescu