Skip to content Skip to footer

Centrul de Documentare și Informare ”Tache și Elena Anastasiu”

Centrul de Documentare și Informare ”Tache și Elena Anastasiu”
Tip biblioteca
Biblioteci Școlare “CDI”
Website
Cod ISIL
RO-GL-0125
Director
Ion Grecu
Persoana de contact
Florina Adela Cojocaru, bibliotecar
Anul infiintarii
1920- biblioteca; 2019 – CDI
Istoric
Centrul de Documentare şi Informare (C.D.I.) este un centru de resurse pluridisciplinare care oferă elevilor, cadrelor didactice şi comunității locale, un spațiu de formare, comunicare şi informare, un laborator de experimentare a noilor tehnologii educaționale, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare. CDI – ul CNSH este amplasat în curtea școlii, ocupă un spațiu total de 284,59 m2 (125,44 m2 – parter; 159,15 m2 – mansarda). Biblioteca Colegiului funcționează încă din anul 1920.
Informatii colectii
Total documente: 20.105 u.b.-uri Colecția fondului documentar cuprinde documente din toate domeniile cunoașterii: Generalități/Artă/Sport/Biografii 799, Filosofie/Științe Social – Politice și Economice/Istorie 2.511; Științe Exacte: Tehnică, Geografie 2.791; Lingvistică/Filologie/Literatură 14.004. Fondul este omogen specific unei biblioteci școlare, fiind în procent de 95% în limba română şi 5% în lb. engleză, franceză şi rusă. Documentarele sunt ordonate pe domenii, conform Clasificării Zecimale Universale (CZU), iar în cadrul domeniului în ordine alfabetică, pe genuri, conform “Margaretei Documentarelor”. Rolul CDI. – ului este de a fi cadru instituționalizat de colectare, stocare, accesibilizare și instruire a beneficiarilor elevi, cadre didactice, părinți, membri ai comunității locale, de a utiliza informația. C.D.I. – ul are două funcții: funcția de ”bibliotecă” și funcția de cercetare și prelucrare a materialului. C.D.I.-ul este cadrul potrivit pentru pregătirea activităților extracurriculare; este spațiul în care are loc egalizarea șanselor pentru grupuri dezavantajate; locul care incită la lectură.
Adresa
B-dul Victoriei, nr. 12, Tecuci
Judet
Galati
Telefon
0763.724.414
Fax
Email
visan_florina_75@yahoo.com
Filiale
Program functionare
Luni -vineri: 8.00-16.00
Acces
Centrul de Documentare şi Informare este dotat cu următorul mobilier: Parter: 4 mese pentru studiu, 2 birouri pentru calculatoare, 30 de scaune, 23 rafturi, 1 birou documentarist, 1 dulap cu sertare ptr. fișele de cititori, 1dulap ptr. catalogul alfabetic şi cel sistematic. Mansardă: 8 rafturi, 26 mesecalculator, 70 de scaune, 2 mese de lucru. Echipamentele aflate în dotarea CDI sunt următoarele: 1 rețea, 2 imprimante, 2 videoproiectoare (1 Sala de lectură, 1 Multimedia), 2 ecrane de proiecție, 30 calculatoare, 1 laptop. Centrul de Documentare și Informare are ca beneficiari principali/ direcți elevii și personalul angajat (didactic, didactic auxiliar și nedidactic) din cadrul Colegiului Național „Spiru Haret” din Tecuci, jud. Galați, respectiv (la nivelul anului școlar 2019-2020): – 818 elevi; – 46 de cadre didactice (46.12 norme didactice); – 7 angajați – personal didactic-auxiliar (6,5 norme); – 9 angajați – personal nedidactic (9 norme). Beneficiarii indirecți ai CDI din cadrul CNSH Tecuci sunt reprezentați de comunitatea locală, cu care se derulează în mod obișnuit activități și proiecte în care pot fi fructificate maximal disponibilitățile oferite de o asemenea structură, precum: – proiecte educaționale inițiate în unitate (de ex. Proiectul educațional județean, cu participare națională, intitulat „Educația de calitate – o educație făcută cu dragoste” – CAEJ, poziția 16 și care va continua și în anii următori, la nivel superior); – proiecte educaționale inițiate de instituții școlare partenere, în care sunt implicați elevi și profesori ai CNSH; – acțiuni de voluntariat inițiate de colegiu și derulate în comun cu structurile administrației locale, cu alte instituții școlare, cu Biserica, ONG-uri etc. (cercetășie, sprijin umanitar, ecologizare etc.); – acțiuni de voluntariat inițiate de alte instituții și în care CNSH este partener, contribuind cu resurse informaționale, materiale, umane proprii; – proiecte derulate în cadrul unor instituții culturale precum Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci, Muzeul „Anton Cincu” Tecuci, Casa de Cultură a Municipiului Tecuci, care antrenează elevi și cadre didactice ale CNSH; – acțiuni de prevenire a delincvenței juvenile, violenței, consumului de droguri – derulate în parteneriat cu Poliția, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Galați, Centrul Județean de Asistență și Resurse Educaționale Galați etc.; – acțiuni și proiecte de orientare școlară și profesională derulate din inițiativă proprie și/ sau din inițiativa partenerilor externi din comunitatea locală sau la nivel județean/ național (Casa de Cultură, Biblioteca Municipală, Universitatea „Dunărea de Jos”, facultăți din majoritatea centrelor universitare din țară).
Pagină Facebook/Blog