Skip to content Skip to footer

Centrul de Documentare și Informare și Biblioteca Colegiului Național „Iosif Vulcan” Oradea

Centrul de Documentare și Informare și Biblioteca Colegiului Național „Iosif Vulcan” Oradea
Tip biblioteca
Website
Cod ISIL
NULL
Director
Persoana de contact

Lioara Beltechi, profesor documentarist;

Anul infiintarii
Istoric

CDI-ul este un loc al activităţii diferenţiate, al polivalenţei funcţiilor, al muncii autonome, ce facilitează accesul utilizatorilor la o gamă largă de resurse. Acest spaţiu permite, prin modul său de organizare şi funcţionare, o abordare interactivă, centrată pe elev.

În incinta unităţii de învăţământ funcţionează următoarele biblioteci :

Biblioteca Şcolii
Biblioteca Franceză
Biblioteca Engleză

Biblioteca pedagogică electronică

Cabinetul de documentare şi informare este spaţiul propice punerii în practică a proiectului: Biblioteca pedagogică electronică, proiect care va facilita accesul la informaţia ştiinţifică / documentară, dar nu numai (local şi la nivel naţional), va dezvolta demersurile de implicare şi de interes pentru cultura şi societate / comunitate a elevilor şi cadrelor didactice (prin programe on-line), al tuturor celor care vor accesa biblioteca. Informaţia de interes educativ va spori considerabil programele şi metodele psiho-pedagogice ale liceului, dar nu numai, atât prin transparenţă informală, cât şi prin implicarea continuă a cadrelor didactice ale şcolii pentru cercetarea pedagogică.

Obiective:
dezvoltarea capacităţii tinerilor pentru documentare independentă;
formarea cadrelor didactice pentru cercetarea pedagogică continuă;
optimizarea relaţiei şcoală-comunitate;
postarea revistei de cercetare pedagogică;
atragerea şi dezvoltarea interesului elevilor, cadrelor didactice, al cetăţenilor pentru studiu individual;
comunicarea cu elevii din spaţiul educaţional european.

Informatii colectii

Total documente (biblioteca școlii): 41.756 u.b.-uri

Achiziţia s-a făcut şi se face conform cerinţelor procesului instructiv-educativ, ţinând seama de particularităţile de vârstă ale elevilor şi de interesele individuale.
Politica de achiziţii a imprimat colecţiilor un caracter enciclopedic, selectând unităţi de biblioteca de valoare informaţională. Oferta bibliotecii vine în întâmpinarea cerinţelor utilizatorilor ( 924 înscrişi ), vizând informaţii necesare formării, autoinstruirii, educaţiei şi loisir-ului. Biblioteca îşi propune susţinerea unui dialog cultural, medalioane aniversare şi comemorative şi alte activităţi cultural-educative, organizate în scopul accentuării rolului bibliotecii ca spaţiu al comunicării.

În incinta Colegiului Național “Iosif Vulcan”” s-a înfiinţat biblioteca franceză

Adresa
Str. Jean Calvin, nr. 3, Oradea
Judet
Bihor
Telefon
0359/410.550
Fax
0359/410.550
Email
pedagogic_vulcan@yahoo.com
Filiale

cultura şi civilizaţia franceză.”

Program functionare
Acces
Pagină Facebook/Blog