Skip to content Skip to footer

Centrul de Documentare și Informare al Școlii Gimnaziale „Coresi”, Târgoviște

Centrul de Documentare și Informare al Școlii Gimnaziale „Coresi”, Târgoviște
Tip biblioteca
Biblioteci Școlare “CDI”
Website
scoalacoresi.ro
Cod ISIL
RO-DB-019
Director
prof. Georgeta Gogeanu
Persoana de contact
Denisa-Nicoleta Gică, profesor documentarist
Anul infiintarii
2004
Istoric
Centrul de Documentare și Informare al Școlii Gimnaziale „Coresi” Târgoviște este primul de acest gen din județul Dâmbovița, realizat în cadrul Proiectului PHARE RO: „Modernizarea sistemului de învățământ românesc și armonizarea cu cel european”. Proiectul și-a propus realizarea Centrului de Documentare și Informare, a sălii de informatică, a sălii de limbi moderne, precum și derularea de cursuri de formare pe problematica C.D.I., limbi moderne, informatică și educație fizică și sport. Centrul de documentare şi informare este un spaţiu de formare a elevilor în domeniul utilizării informaţiei, îndeosebi a celei pe care se bazează achiziţia cunoştinţelor şcolare şi, în acelaşi timp, este cadrul primitor pentru fiecare elev, răspunzând nevoii de cunoaştere şi curiozităţii acestuia. CDI oferă elevului ocazia de a cunoaşte acest tip de structură, de a învăţa să se servească de ea şi să participe, prin intermediul ei, la o veritabilă activitate culturală şi ştiinţifică. CDI oferă posibilitatea profesorilor să desfăşoare cu elevii activităţi diverse şi atractive într-un spaţiu neconvenţional, unde pot beneficia de mijloace variate de instruire. El pune, prin intermediul profesorului documentarist şi al bibliotecarului, la dispoziţia elevilor şi a profesorilor toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii şcolare sau pentru lărgirea orizontului cultural al elevilor. Situat în inima instituţiei şcolare, CDI concentrează în acelaşi spaţiu un fond documentar de actualitate, pluridisciplinar şi multisuport, adaptat nevoilor utilizatorilor şi specificului şcolii, mijloacele de documentare şi informare, aparatura şi echipamentele care să permită exploatarea eficientă a fondului documentar.
Informatii colectii
Total documente – volume 9.800 Total documente – titluri 8.200 Total documente colecții curente din care: – carte românească: 8.600 – carte străină: 1.200 – periodice românești: 2 – documente audio-video (CD, CDRom, vinil etc.): 60
Adresa
Str. Aleea Trandafirilor, nr. 2, Târgoviște
Judet
Dambovita
Telefon
0245/213.929
Fax
Email
coresi1961@yahoo.com
Filiale
Program functionare
Luni – vineri: 08.00 – 16.00
Acces
Accesul și facilitățile bibliotecii SERVICII Fotocopiere Scanare Sală de lectură Numărul de locuri: 36 Total calculatoare (PC) pentru utilizatori: 10 din care: conectate la Internet: 10 Utilizarea și utilizatorii bibliotecii: Total utilizatori înscriși: 1.160 Împrumut individual: – domenii solicitate: lucrări de referință, literatură universală și română etc. Activități specifice desfășurate în/ de bibliotecă: Cursuri de formare desfășurate în bibliotecă: – Organizarea și desfășurarea activităților de documentare și informare în școli – CDI- având ca formatori reprezentanți ai Asociației „SOLIDARITE LAIQUE”, Franța; – Stagiul de formare inițială a profesorilor documentariști pentru funcționarea CDI”, în cadrul Proiectului bilateral româno-francez „Educația pentru informație în medii rurale defavorizate – Sensibilizare și informare privind proiectul CDI-amenajarea CDI; – Proiectul CDI – „Educație pentru informație-Sensibilizare și informare privind proiectul CDI-amenajarea CDI” Activități culturale desfășurate în bibliotecă: – Implicarea C.D.I. în derularea acţiunilor cultural artistice, ştiinţifice pentru anul şcolar în curs, specifice instituţiei: -proiecte / programe: Tur ciclist, Trofeul Coresi, Concursul Internaţional de Artă Plastică „Pământul, grădina mea”, Ziua porţilor deschise; -marcarea evenimentelor istorice şi culturale: 25 Octombrie – Ziua Armatei; 1 Decembrie; 15 ianuarie, 24 Ianuarie, 9 Mai; -cunoaşterea, respectarea valorilor culturale, spirituale româneşti şi internaţionale: tradiţii de iarnă, colinde de Crăciun, Halloween; -seri cultural-artistice- distractive: Disco-Moş, Disco Mărţişor, Disco Bebe, Târgul de Crăciun. -marcarea zilelor principale din calendarul ecologic; -excursii, vizite, tabere şcolare; -serbări de Ziua Naţională, de Crăciun; -participarea la concursuri ; -alte acţiuni propuse pe parcursul semestrului, propuse la nivel judeţean; -programul de educaţie pentru cetăţenie democratică; -programul de educaţie globală; -programul naţional de educaţie cultural artistică, ştiinţifică; -programe de educaţie pentru diversitate, de acţiune civică în comunitatea locală Derularea parteneriatelor cu: -Universitatea “Valahia” Târgovişte; -C.C.D. Dâmboviţa; -Biblioteca Judeţeană „I.H.Radulescu”; -Palatul Copiilor Târgovişte; -Complexul Muzeal „Curtea Domnească”; -Teatrul „Tony Bullandra”, -Centrul „Europe Direct”; -alte instituţii existente la nivelul şcolii şi dezvoltatea altor parteneriate interne şi externe. ▪ Expoziţii tematice. ▪ Evocarea unor personalităţi. ▪ Info Europa. ▪ Noutăţi C.D.I.. ▪ „Întâlnire cu scriitorul preferat
Pagină Facebook/Blog