Skip to content Skip to footer

Centrul de Documentare si Informare al Liceului Tehnologic ”Haralamb Vasiliu”, Podu Iloaiei

Centrul de Documentare si Informare al Liceului Tehnologic ”Haralamb Vasiliu”, Podu Iloaiei
Tip biblioteca
Biblioteci Școlare “CDI”
Website
www.cdipoduiloaiei.wordpress.com
Cod ISIL
Director
Dobrea Gabriela
Persoana de contact
Irimia Petronela, documentarist; Loghin Maria, bibliotecar
Anul infiintarii
2006
Istoric
CDI este amplasat în clădirea Cămin, la etajul III , cu acces direct şi uşor, atât pentru elevi cât şi pentru cadre didactice. Dispune de 2 săli , însumând un spaţiu de 18 m².
Informatii colectii
CDI Carte românească : 597 u.b. Carte străină : 32 u.b. Periodice româneşti : 2 (Convorbiri Literare, Revista TIMPUL) Biblioteca Carte românească : 14082 u.b. Carte străină : 2918 u.b.
Adresa
Strada Națională, Nr. 88, Podu Iloaiei
Judet
Iasi
Telefon
0232/740155
Fax
0232/740221
Email
cdipoduiloaiei@yahoo.com
Filiale
Biblioteca Anul de înfiinţare – 1964 Biblioteca liceului este amplasată în clădirea Cămin, la parter. Categorii de utilizatori: elevii şi cadrele didactice ale Liceului Tehnologic „Haralamb Vasiliu”, membrii comunităţii Program: Luni – Vineri: 8.00 – 16.00
Program functionare
Luni – Vineri: 12.00 – 16.00
Acces
CDI pune la dispoziţia elevilor, personalului din învăţământ şi comunităţii locale informaţii pe suporturi diverse (fond de carte – peste 40 000 de volume, reviste, casete audio-video, CD, DVD, internet etc.), iniţiază şi valorifică în practică proiecte ştiinţifice, culturale şi educative şi desfăşoară activităţi pedagogice şi de formare. Beneficiarii CDI sunt în primul rând elevii claselor IX-XII, echipa educativă a şcolii (personalul didactic, personal didactic auxiliar, personalul nedidactic), părinţii, comunitatea locală. Documente necesare obţinerii permisului de utilizator: Obţinerea permisului se face pe baza actelor de identitate (buletin/ carte de identitate). Persoanele sub 14 ani pot fi înscrise de către unul dintre părinţi/ tutori pe baza actelor menţionate mai sus la care se adaugă certificatul de naştere al minorului. SERVICII OFERITE UTILIZATORILOR : CDI: Acces internet Servicii copiere, scanare Altele : video proiectoare Bibliotecă: Referinţe bibliografice Bibliografii CONSULTAREA DOCUMENTELOR : 1. CDI : Sala de lectură 2. Bibliotecă: Sala de lectură Împrumut la domiciliu CATALOAGE : În format tradiţional CDI dispune de 4 calculatoare (3 pentru utilizatorii CDI şi unul pentru responsabilul CDI), o multifuncţională Aficio FX 200, un videoproiector . ACTIVITĂŢI CULTURALE/ PROFESIONALE CU CARACTER PERMANENT: 1. CDI a. Cercul de lectură “Condeiul ascuţit”- în parteneriat cu redacţia TIMPUL b. Cercul de teatru “Din viaţa de elev pe scenă …” c. Cercul de Fotografie 2. Biblioteca a. Prezentare de carte pentru activităţile didactico-educative ale elevilor PROIECTE: CDI – Proiect educaţional “ Cartea – călător prin milenii”
Pagină Facebook/Blog
NULL