Skip to content Skip to footer

catalogarea şi clasificarea acestora ridicau probleme deosebit de importante. Încă din anii 1948-1949 s-a trecut la practicarea unor procedee unitare

catalogarea şi clasificarea acestora ridicau probleme deosebit de importante. Încă din anii 1948-1949 s-a trecut la practicarea unor procedee unitare
Tip biblioteca
Website
1987-1990
Cod ISIL
Director
1992)
Persoana de contact
buletine bibliografice şi documentare
Anul infiintarii
dintre care amintim: cataloage de bibliotecă
Istoric
lucrări cumulative (Catalogul cumulativ al cărţilor româneşti şi străine de chimie existente în bibliotecile din Iaşi (1955 -1970) ; Catalogul cumulativ al căr ților existente în bibliotecile din orașul Iaşi pentru profilele: automatizare
Informatii colectii
C)
Adresa
cibernetică
Judet
a altor do cumente intrate în bibliotecă
Telefon
calculatoare şi roboţi
Fax
vol. 1 -2 (1970-1991); Repertoriul general al revistelor străine intrate în orașul Iaşi în anii 1978-1986
Email
1991
Filiale
1981-1990
Program functionare
Indexul alfabetic C.Z.U.(A
Acces
B
Pagină Facebook/Blog
1991-2000)