Skip to content Skip to footer

Biblioteca Universităţii Tehnice din Petroşani

Biblioteca Universităţii Tehnice din Petroşani
Tip biblioteca
Biblioteci Universitare
Website
http://www.upet.ro/biblioteca
Cod ISIL
RO-HD-0151
Director
Luminiţa Danciu, Șef birou bibliotecă
Persoana de contact
Georgeta Boncia, bibliotecar
Anul infiintarii
1948
Istoric
Anul 1948, anul înfiinţării Institutului Cărbunelui la Petroşani, marchează şi momentul înfiinţării bibliotecii de azi. La începuturi, biblioteca era reprezentată de câteva dulapuri aflate într-o cameră a fostei “Societăţi Petroşani”, de pe strada Mihai Eminescu. Fondul modest, de numai 3.500 de volume, provenea din donaţii şi transferuri de la bibliotecile politehnice bucureştene şi timişorene. La finalizarea noului local de învăţământ, biblioteca se mută provizoriu în spaţiile ce mai târziu au constituit biblioteca de periodice. Anul 1962 a reprezentat intrarea bibliotecii în spaţiile special amenajate cu depozite, săli de lectură şi mobilier adecvat. S-au putut organiza principalele cataloage : alfabetic şi sistematic. Începând cu anul 1965, biblioteca I.M.P. părăseşte ideea de a fi numai o bibliotecă specializată şi începe constituirea unor colecţii enciclopedice. În anul 1969, s-a constituit fondul de unicate ce a fost depozitat, în prima faza, în fosta sală de cinema a institutului. Primul număr al publicaţiei trimestriale « Buletinul de informare – documentare » apare în anul 1971. Tot în această perioadă începe editarea anuală a “Ghidului bibliotecii”, se înfiinţează un catalog bibliografic pe ani de studii, se întocmeşte un index alfabetic al catalogului sistematic – instrumente deosebit de utile pentru informarea promptă, exactă şi explicită a tuturor cititorilor. La data de 29 aprilie 1999, prin donaţie, intră primul calculator în bibliotecă, un PC 486. Începând cu anul 2000, biblioteca îşi mută activitatea într-o clădire proprie, modernă ce oferă spaţii generoase de depozitare şi lectură. Acţiunea de mutare durează până în anul 2002. Biblioteca participă activ începând cu anul 2000 la târguri şi saloane de carte cu scopul promovării învăţământului superior petroşănean. La data de 12.12.2001 se realizează conectarea la Internet. Prima înregistrare bibliografică în catalogul electronic s-a efectuat pe 11 aprilie 2005. Aplicaţia utilizată este rodul muncii informaticienilor Universităţii : Bob Raul, Szekely Alex şi Kovaci Andi. Începând cu data de 21 septembrie 2007 catalogul electronic este vizibill pe Internet. În perioada 7-9 septembrie 2005 are loc a XVI-a Conferinţă Naţională ABIR. Prin achiziţionarea unui număr de 20 calculatoare în luna aprilie 2008, reţeaua bibliotecii numără în prezent 32 de calculatoare. Biblioteca Universității din Petroșani oferă tuturor acces la informații, idei, lectură, încurajează și susține libertatea de a cunoaște, asigură și dezvoltă servicii necesare, orientate spre satisfacerea nevoilor cititorilor. Biblioteca este subordonată Universității și sprijină activitățile didactice și de cercetare ce se desfășoară în cadrul acesteia. Cerința de bază a Bibliotecii Universității din Petroșani este aceea de a servi publicul cititor, toate activitățile bibliotecii se subsumează acestui scop fundamental.
Informatii colectii
304.089 vol
Adresa
332006, Str. Universităţii, nr. 20, Petroşani
Judet
Hunedoara
Telefon
0254/549.013
Fax
0254/549.013
Email
biblioteca@upet.ro
Filiale
Program functionare
Zilnic: 7.30 – 15.30, în perioada sesiunilor 7.30 – 18.00 Sâmbăta, în perioada activităților școlare 10.00 – 14.00
Acces
Biblioteca pune la dispoziţie: – Catalog on-line cu 36.121 de înregistrări bibliografice; – 2 săli de lectură; – 200 locuri în sălile de lectură; – personal de specialitate Biblioteca asigură următoarele servicii pentru publicul cititor: – împrumut la domiciliu; – consultarea în sala de lectură; – împrumut interbibliotecar; – eliberare permise; – asistența la utilizarea instrumentelor bibliografice şi identificarea publicațiilor în cataloage; – referinţe bibliografice curente şi retrospective; – alte referinţe utile informării documentare; – xerocopiere după colecţiile proprii; – acces la Internet. Pentru a-si realiza misiunea şi priorităţile, Biblioteca Universităţii din Petroşani este susţinută de o infrastructură constituită din următoarele componente : – colecţie enciclopedică cuprinzând lucrări din cele mai variate domenii – calculatoare cu sistem de operare Windows legate la Intranet si Internet din care: 7 staţii de lucru pentru bibliotecari, 20 la dispoziţia cititorilor pentru: accesul la bazele de date proprii, accesul la alte sisteme, accesul la documentele electronice achiziţionate de către biblioteca, 1 server pentru aplicaţie. – 1 catalog on-line cu 36.121 de înregistrări bibliografice reprezentând titlurile intrate în bibliotecă după anul 1990 și o parte din perioada 1970-1990 – acces liber la raft pentru: publicaţii periodice ale anului în curs, lucrări de referinţă, publicaţii de informare, documente oficiale, volume ale lucrarilor sustinute la congrese, conferinţe, simpozioane, noutăţi editoriale, oferte şi planuri editoriale – ataşamentul personalului angajat faţă de biblioteca în care lucrează.
Pagină Facebook/Blog
ro-o.facebook.com/bibliotecauniversitatii.petrosani