Skip to content Skip to footer

Biblioteca Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti

Biblioteca Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti
Tip biblioteca
Biblioteci Universitare
Website
www.anefs.edu.ro/
Cod ISIL
Director
Persoana de contact
Carmen Cârstea, bibliotecar
Anul infiintarii
1922
Istoric
Creată o dată cu înfiinţarea Institutului de Educaţie Fizică, în vara anului 1922, prin promulgarea Legii Educaţiei Fizice de către MS Regele Ferdinand I, biblioteca a devenit o parte componentă a sistemului de învăţământ românesc. Aceasta a început cu o colecţie de cărţi româneşti şi străine din domeniul educaţiei fizice şi cu manuale necesare procesului de învăţământ, elaborate de distinşii noştri profesori, personalităţi remarcabile pe care le-a avut institutul nostru: prof. univ. dr. Francisc Rainer, prof. univ. C. Rădulescu-Motru, Nae Ionescu, Gh. Zapan etc.
Informatii colectii
Total documente: 102.222 de u.b.-uri din care: – 3.963 de titluri; – 35.406 înregistrări în baza de date (monografii, seriale, AV, articole)
Adresa
060057, Str. Constantin Noica, nr. 140, Sector 6
Judet
Bucuresti
Telefon
021/316.41.08; 021/316.41.07
Fax
021/312.04.00
Email
secretariat@unefs.ro
Filiale
Program functionare
Luni – Vineri : 8,30/9,00 – 18,00 Sâmbătă – Duminică – Închis
Acces
Pot avea acces la serviciile Bibliotecii U.N.E.F.S. atât cei înscrişi în toate formele de învăţământ desfăşurate în institut, cât şi cei dornici să studieze fondul său de specialitate. Utilizarea colecţiilor din bibliotecă se asigură pe baza unui document special de acces (permis), personal şi netransmisibil care se eliberează atât beneficiarilor specifici (studenţi, cercetători, cadre didactice din institut, doctoranzi), cât şi celor nespecifici din afara institutului. Programul serviciilor oferit de bibliotecă utilizatorilor săi se stabileşte de către conducerea bibliotecii, de comun acord cu conducerea institutului. Pentru utilizatorii din afara U.N.E.F.S., accesul este permis în sala de lectură pe baza unui permis eliberat contracost. Biblioteca poate împrumuta la domiciliu numai publicaţiile în mai multe exemplare (cursuri, manuale universitare, îndrumare metodice etc.) pe o durată de 30 zile şi cu o reînnoire care sa nu depăşească termenul iniţial. Nerestituirea la timp a publicaţiilor împrumutate, cât şi pierderea sau distrugerea publicaţiilor se sancţionează conform Regulamentului de funcţionare.
Pagină Facebook/Blog