Skip to content Skip to footer

Biblioteca Universităţii ”Lucian Blaga” din Sibiu

Biblioteca Universităţii ”Lucian Blaga” din Sibiu
Tip biblioteca
Biblioteci Universitare
Website
http://bcu.ulbsibiu.ro/
Cod ISIL
Director
Lect. univ. dr. Rodica M. VOLOVICI
Persoana de contact
Elena Marginean, Sef serviciu
Anul infiintarii
1969
Istoric
– În anul 1969 a luat fiinţă Biblioteca Institutului de Învăţământ Superior – subordonată Universităţii “Babeş Bolyai” din Cluj. – În anul 1990 aceasta s-a transformat în Biblioteca Universitară, odată cu înfiinţarea universităţii sibiene. – Colecţiile bibliotecii au sporit an de an, urmând procesul de dezvoltare a universităţii sibiene, cu apariţia de noi specializări, completând fondul iniţial prin achiziţii, schimb de publicaţii şi donaţii din partea unor oameni de cultură şi instituţii. – Din anul 1998 la biblioteca universitară funcţionează alături de bibliotecile centrelor culturale şi biblioteci filiale organizate pe lângă facultăţi. – La sfârşitul anului 2008, Biblioteca Universităţii “Lucian Blaga”, împreună cu filialele sale s-au mutat într-un spaţiu nou, adecvat unei biblioteci universitare moderne, ce corespunde noilor cerinţe de informare – documentare – cercetare, cu rol de susţinere superioară a învăţământului academic sibian. – În data de 12 mai 2009 a avut loc inaugurarea festivă a noului sediu, unul dintre cele mai moderne din ţară, echipat la standarde europene.
Informatii colectii
Total documente existente la sfârșitul anului 2016 Total volume – 656.806 Total titluri – 278.147 Total colecții curente – 656.806 din care: carte românească – 512.155 carte străină – 140.237 periodice românești – 483 periodice străine – 189 documente audio-video (CD, CDRom, vinil etc.) – 3.742 Total documente colecții speciale – 899 Total documente digitale – 1.611
Adresa
550024, Bd. Victoriei nr. 10, Sibiu
Judet
Sibiu
Telefon
0269/446077
Fax
0269/441010
Email
bcu@ulbsibiu.ro
Filiale
Biblioteca Facultăţii de Teologie Adresa: Str. Mitropoliei, Nr.10 Tel: +40-(269) 21.76.84 E-mail: bcu.teologie@ulbsibiu.ro Program: Luni – Vineri: 8:00 – 19:00
Program functionare
Luni – vineri: 8:00 – 20:00 În sesiune și sâmbăta: 8:00 – 16:00
Acces
Accesul și facilitățile bibliotecii Biblioteca în date statistice: Catalog tradițional Catalog on-line Sală de lectură – 415 nr. de locuri Bibliotecă digitală: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/ Împrumut interbibliotecar Servicii de fotocopiere Servicii de scanare Calculatoare (PC) pentru utilizatori (exclusiv cele utilizate de personalul bibliotecii în scop administrativ) – total: 165 din care: conectate la Internet – 131 conectate la Intranet – 30 Mijloace de accesibilitate: pentru dizabilități locomotorii – 4 Detalii: Biblioteca Universităţii pune la dispoziţia utilizatorilor: ♦ Peste 650.000 unităţi documentare, reprezentând peste 400.000 înregistrări în catalogul informatizat; ♦ Posibilitatea de consultare a colecţiilor bibliotecii aflate în acces liber la raft pe 4 nivele, aproximativ 2.750 mp; ♦ 400 locuri pentru studiu, prevăzute cu echipamente de conectare la Internet şi de tip Wireless; ♦ Sală Internet dotată cu un număr de 50 calculatoare; ♦ 6 cabinete individuale de studiu echipate cu calculatoare conectate la Internet şi cu materiale de referinţă; ♦ Spaţiu Multimedia, dotat corespunzător pentru învăţarea specializată a limbilor străine, consultarea enciclopediilor pe suport Dvd; ♦ Calculatoare, scanere şi imprimante multifuncţionale repartizate pe fiecare nivel; ♦ Sistem modern de securizare al unităţilor documentare (RFID), echipat cu etichete inteligente, cu soft ce permite compatibilitatea cu sistemul de gestiune automatizat al bibliotecii; ♦ Sistem modern de obţinere a informaţiilor de către utilizator, prin intermediul monitoarelor pe care vor fi afişate datele de interes; ♦ Un pachet de aplicaţii format din: – Liberty5 – sistem modern de gestiune dedicat de bibliotecă, – Legis – aplicaţie ce permite accesarea actelor legislative în format electronic, – InfoStandarde – aplicaţie ce permite accesul la pachetul complet de standarde române, – Acces liber la baze de date bibliografice. Utilizarea și utilizatorii bibliotecii Utilizatori înscriși – total (date existente la sfârșitul anului 2016) – 15.502 Acces pe baza permisului Tarif: 15 lei Împrumut individual:- număr documente eliberate: 109.557 – domenii solicitate: 80 Activități specifice desfășurate în/ de biblioteci: Activități culturale desfășurate în bibliotecă: Noaptea Cercetatorilor Participarea bibliotecarilor la sesiuni de comunicări științifice/ simpozioane/ conferințe: Conferinta Internationala despre Stiinta Informarii si Cultura Informatiei, organizata de Biblioteca ULBS. Total personal: 44 personal de specialitate 36 personal cu normă întreagă 34 voluntari 2
Pagină Facebook/Blog
https://www.facebook.com/Biblioteca-Universitatii-Lucian-Blaga-Sibiu-151159931639889/