Skip to content Skip to footer

Biblioteca Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Biblioteca Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca
Tip biblioteca
Biblioteci Universitare
Website
Cod ISIL
Director
Ludmila Solomonean
Persoana de contact
Anul infiintarii
1869
Istoric
Bibliotecile reprezintă locul de depozitare, sistematizare şi transmitere a informaţiei. Mai mult, pe lângă rolul său strict funcţional, biblioteca unei universităţi are adesea un rol de socializare, fiind locul în care studenţii şi profesorii schimbă idei şi pun la cale noi proiecte. Biblioteca Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca a luat fiinţă odată cu Institutul de Învăţământ Agronomic Cluj-Mănăştur, în anul 1869. Prima menţiune despre fondurile bibliotecii este în anul 1872, când Anuarul Institutului consemnează existenţa a 881 de volume. În luna octombrie 2005 a fost inaugurat noul sediu central al bibliotecii. Această clădire pune la dispoziţia utilizatorilor o sală cu acces liber la raft cu 20 de locuri, o sală de lectură cu 100 de locuri şi 20 de calculatoare conectate la internet.
Informatii colectii
Biblioteca USAMV are un fond documentar format din cărţi, cursuri, reviste, ziare, DVD-uri de 175.493 u.b.-uri, care sunt gestionate cu ajutorul sistemului integrat de automatizare pentru biblioteci “Liberty 3”. Există şi un fond de carte veche care cuprinde peste 10 mii de volume, de mare importanţă documentară. Situaţia la sfârşitul anului 2009 : * Fond de publicaţii : 173.165 volume din care: 1. cărţi: 131.804 volume 2. periodice: 43.698 volume * Abonamente : 101 titluri * Schimb intern si internaţional : 70 parteneri din 21 de ţări * Beneficiari: 7.281 persoane fizice
Adresa
400372, Calea Mănăştur, nr. 3, Cluj Napoca
Judet
Cluj
Telefon
0264/596384 int 241
Fax
0364/819725
Email
biblioteca@usamvcluj.ro
Filiale
Program functionare
Luni – Vineri : 8.00 – 20.00 Sâmbătă : 8.00 – 14.00 În sesiune: Luni – Vineri : 8.00 – 22.00 Sâmbătă : 8.00 – 18.00 Duminică: 8.00 – 14.00
Acces
Eliberarea legitimaţiei de bibliotecă: carte de identitate sau paşaport( pentru studenţii străini ) – carnetul de student sau legitimţia de serviciu ( pentru salariaţii USAMV. şi cititorii externi ) – 1 fotografie ¾ – taxa pentru eliberarea legitimaţiei de bibliotecă : 1. 50 lei pentru studenţi şi cititori externi 2. 7,5 lei pentru personalul USAMV 3. 15 lei eliberarea duplicatului legitimației (pentru toți utilizatorii). * Accesul la catalogul on-line(1980- până în prezent) utilizând sistemul integrat de automatizare pentru biblioteci LIBERTY3 * Consultarea publicaţiilor în sala cu acces liber la raft * Împrumutul publicaţiilor la domiciliu * Asistenţă la identificarea publicaţiilor în cataloage şi în bazele de date on-line * Consultarea CD-ROM-urilor si a DVD-ROM-urilor * Accesul la Internet (19 posturi) * Accesul la catalogul on-line (1979- până în prezent) utilizând sistemul integrat de automatizare pentru biblioteci LIBERTY3 * Consultarea publicaţiilor în sala cu acces liber la raft * Împrumutul publicaţiilor la domiciliu * Asistenţă la identificarea publicaţiilor în cataloage şi în bazele de date on-line * Consultarea CD-ROM-urilor si a DVD-ROM-urilor * Accesul la Internet (19 posturi)
Pagină Facebook/Blog