Skip to content Skip to footer

Biblioteca Universităţii ”Danubius”

Biblioteca Universităţii ”Danubius”
Tip biblioteca
Biblioteci Universitare
Website
http://www.univ-danubius.ro; https://www.facebook.com/Biblioteca-Universitatii-Danubius-764756483550285/
Cod ISIL
RO-GL-01118
Director
Mirela Tarbă
Persoana de contact
Mirela Tarbă
Anul infiintarii
1993
Istoric
Încă de la înfiinţare, Conducerea Universităţii a luat măsuri pentru dotarea şi organizarea unei biblioteci proprii, care să satisfacă nevoia de cunoaştere a tinerilor şi, în acelaşi timp, să răspundă cerinţelor programelor analitice, exigenţelor cadrelor didactice şi ale timpului pe care îl trăim. Pornind de la premisa că studenţii au nevoie, în primul rând, de cursuri şi lucrări de specialitate, personalul bibliotecii a achiziţionat tot ce este nou, dar mai ales valoros, în materie de drept, economie, administraţie publică, relaţii internaţionale şi ştiinţe ale comunicării. În prezent, instituţia bibliotecii dispune de un fond de carte ştiinţifică şi didactică care se ridică la circa 29.000 de volume, semnate de reputaţi specialişti, inclusiv de profesori ai Universităţii “Danubius”, cercetători din alte instituţii de învăţământ superior din ţară şi de peste hotare. În achiziţionarea lucrărilor, concretizate în titluri de carte cu caracter didactic potrivit disciplinelor studiate şi de cultură generală, s-a avut în vedere evoluţia înregistrată în planurile de învăţământ, în programele analitice ale instituţiei noastre. De asemenea, în vederea îndeplinirii rolului şi misiunii pentru care a fost creată, biblioteca este organizată în aşa fel încât, zilnic, să poatî fi deschisă 12 ore, oferind studenţilor cărţi pentru studiul individual. Totodată, biblioteca este conectată la sistemul de împrumut interbibliotecar naţional, fapt ce-i sporeşte gradul de acoperire cu orice titlu de carte apărut şi la sistemul de cataloage on-line, având posibilitatea să fie la curent cu noile apariţii editoriale. Deoarece biblioteca trebuie să joace un rol important şi in cultura generală a viitorilor specialişti, suntem preocupaţi ca în dotarea ei să cuprindă şi carte beletristică ori cu caracter enciclopedic, facilitând astfel documentarea studenţilor în cât mai multe şi variate domenii ale culturii, evitând pregătirea specialiştilor în mod unilateral, pentru a se orienta oricând în planul ideilor ce guvernează societatea, lumea ştiinţei în actuala perioadă. Ne propunem, având în vedere existenţa celor cinci facultăţi, să ajungem la un fond de carte de specialitate, enciclopedică şi beletristică, de câteva zeci de mii de volume, într-un viitor destul de apropiat, depăşind cifrele vehiculate de instituţiile universitare cu tradiţie. Astfel, învăţământul universitar particular, care la noi constituie o adevărată revoluţie, trebuie să se caracterizeze printr-o dotare superioară, modernă şi eficientă. Aceasta este şi raţiunea pentru care Biblioteca Universităţii “Danubius” dispune, încă de pe acum, de materiale pe care profesorii le recomandă pentru fiecare disciplină în parte. Nu întâmplător, la “Danubius”, fiecare profesor este ajutat să-şi tipărească cursuri, caiete de lucrări practice, note de curs, fără de care saltul în materie de învăţământ superior nu ar putea fi asigurat în pregătirea viitorilor specialişti din România. Pentru ca împrumuturile de carte să se desfaşoare, mereu, sub semnul operativităţii, au fost organizate săli de lectură în noua clădire a Universităţii “Danubius”, cu dotări de ultimă oră, organizate după regulile biblioteconomiei moderne.
Informatii colectii
Total documente – volume: 44.245 Total documente – titluri: 19.813 Total documente colecții curente: 44.245 din care: carte românească 34.792 volume carte străină 2.295 volume periodice românești 5.666 volume periodice străine 794 volume documente audio-video (CD, CDRom, vinil etc.) 291 documente Total documente colecții speciale (ex. carte veche, periodice vechi, manuscrise, partituri, hărți etc.): 407 volume
Adresa
800654, B-dul Galaţi, nr. 3
Judet
Galati
Telefon
0372/361145
Fax
Email
mirelatarba@univ-danubius.ro
Filiale
Program functionare
10 ore/zi (08:00-18:00), mai puţin în cursul vacanţelor universitare când programul este de 8 ore/zi (08:00-16:00)
Acces
Accesul și facilitățile bibliotecii Catalog on-line Sală de lectură Numărul de locuri: 245 Împrumut interbibliotecar Calculatoare (PC) pentru utilizatori: 10 din care: – conectate la Internet 10 – conectate la Intranet 10 Mijloace de accesibilitate: – pentru dizabilități locomotorii Utilizarea și utilizatorii bibliotecii Total utilizatori înscriși: 484 Acces pe baza permisului Tarife: 30 ron/permis şi 10 ron viza anuală pentru utilizatori externi Împrumut individual: – număr documente eliberate: 2506 Domenii solicitate: drept, economie, comunicare și relaţii internaţionale Serviciu de referințe bibliografice:online, prin intermediul sistemului TinRead Activități specifice desfășurate în/ de biblioteci: – Masa rotundă cu tema “Facebook.Dileme. Capcane . Frustrări” – Conferinţa cu tema “The Danube- Axis of European Identity” – Conferinţa EIRP Total personal: 3 personal de specialitate 3 personal cu normă întreagă 3
Pagină Facebook/Blog
https://www.facebook.com/BibliotecaDanubius/