Skip to content Skip to footer

Biblioteca și CDI-ul Casei Corpului Didactic a Judeţului Giurgiu

Biblioteca și CDI-ul Casei Corpului Didactic a Judeţului Giurgiu
Tip biblioteca
Casa Corpului Diactic
Website
www.ccdgiurgiu.ro
Cod ISIL
Director
Prof. Letiția-Leontina Iancu
Persoana de contact
Mădălina-Petronela Toma Cjocaru, bibliotecar
Anul infiintarii
1990
Istoric
Încă de la începutul secolului al XIX-lea, corpul didactic din învăţământul românesc, deşi neomogen, începe să-şi cristalizeze priorităţile profesionale. Apar astfel primele forme de asociere şi organizare a dascălilor, având drept scop ridicarea nivelului calitativ al educaţiei, dezvoltarea şcolii, dar şi apărarea drepturilor specifice. Certificatul de naştere al instituţiei la nivel naţional, ca personalitate juridică, sub denumirea de Casa de economii, credit şi ajutor al corpului didactic este datat 19 decembrie 1902. Susţinute de strădania dascălilor luminaţi de la începutul secolului trecut, C.C.D.-urile s-au menţinut în ani prin căutări lăuntrice şi pilde de dăruire generoasă. Istoria C.C.D.-ului a cunoscut alternanțe ale timpului înflăcărat sau moderat, cât şi motivate întreruperi ale existenţei, prin depotenţializare, prin vid de funcţionare instituţională sau de comunicare. Momentele cheie care au marcat evoluţia în timp a acestei instituţii sunt: ▪ 1946 – desfiinţare în urma războiului, marcând o ruptură puternică în activitatea profesională a dascălilor. ▪ 1969 – reînfiinţare prin Legea 6/1969 privind Statutul personalului didactic, pusă sub tutela inspectoratului şcolar şi a sindicatelor din învăţământ. ▪ 1971 – 1981 – perioadă în care Giurgiu făcând parte din judeţul Ilfov, Casa Corpului Didactic activează la Bucureşti. ▪ 1986 – prin decret semnat de Elena Ceauşescu, Casele Corpului Didactic din întreaga ţară se desfiinţează, atribuţiile lor privind perfecţionarea fiind preluate de către inspectoratele şcolare judeţene. ▪ 1990 – marchează redevenirea acestei instituţii. În Giurgiu se reînfiinţează mai întâi sub denumirea de Casa Personalului Didactic, pentru ca în 1995, în conformitate cu revederile Legii învăţământului nr.84, existenţa să fie precizată explicit ca unitate conexă a învăţământului preuniversitar, în fiecare judeţ. Casa Corpului Didactic Giurgiu nu are sediu propriu şi în prezent funcționează în incinta sediului Colegiului Naţional ,,Ion Maiorescu” Giurgiu, în baza unui Protocol încheiat în anul 2001.
Informatii colectii
Total documente: 26.440 u.b.-uri
Adresa
080474, Str. Dr. Ion Munteanu, nr. 3
Judet
Giurgiu
Telefon
0246/212.638
Fax
0246/212.638
Email
ccdgr2002@yahoo.com
Filiale
Program functionare
Luni-joi: 8.00 – 16.30 Vineri: 8.00 – 14.00 Cu publicul: 10.00 – 14.00
Acces
Servicii (de bibliotecă și CDI): – împrumut la domiciliu – împrumut interbibliotecar – consultare documente la sala de lectură – acces liber la raft – acces la internet Sala de lectură
Pagină Facebook/Blog