Skip to content Skip to footer

Biblioteca Scolii Gimnaziale ”Mircea Vodă”, Calarasi

Biblioteca Scolii Gimnaziale ”Mircea Vodă”, Calarasi
Tip biblioteca
Biblioteci Școlare “CDI”
Website
Cod ISIL
Director
Profesor Filip Nicolae
Persoana de contact
Anul infiintarii
1903
Istoric
Povestea cartierului Mircea Vodă se pierde în negura vremurilor. La început a fost un cătun.Vânzarea unor loturi din moşiile statului către ţărani a dus, în perioada 1889-1894, la întemeierea în partea de vest a Călăraşiului, a cătunului Mircea Vodă. A fost declarată comună de sine stătătoare prin Decretul Regal 152/1930. După anul 1950 devine cartier al oraşului Călăraşi. În acea perioadă cartierul înregistra în jur de 645 familii. Începuturile învăţământului, în judeţul Călăraşi sunt legate de numele Dvornicului Ştirbei care cerea imperios, în anul 1833, să se înfiinţeze şcoli în toate judeţele şi al polcovnicului Grigore Poenaru – arendaş al Mănăstirii Colţea – care, în anul 1837, o materializează la Călăraşi. În cuvântarea rostită în 1833 de Dvornicul Ştirbei, membru Eforiei şcoalelor, se spune: “…… într-acestă vreme s-au aşezat şcoale începătoare mai pe la toate judeţele, şi astăzi numai patru judeţe sânt la cari nu s-au aşezat încă şcoale, adică Slam-Râmnic, Dâmboviţa, Ialomiţa şi Teleorman.” Dacă în toamna anului 1918 la Călăraşi funcţionau doar o grădiniţă de copii, 6 şcoli primare, un gimnaziu real şi 2 gimnazii industriale, peste 20 de ani, în anul de învăţământ 1938/1939 reţeaua şcolilor a oraşului se prezenta după cum urmează: 3 grădiniţe, 8 şcoli primare cu clasele I-IV, 2 licee teoretice, un liceu commercial, 2 licee industriale, 2 şcoli profesionale de ucenici. Din această perioadă datează, de fapt, actul de naştere al micii noastre şcoli de cartier. În 1958, cunoscută sub denumirea “Şcoala primară rurală mixtă” , avea 4 săli de clasă şi un laborator, cătunul fiind cunoscut sub denumirea de comuna Mircea Vodă. Între timp comuna se transformă în cartierul Mircea Vodă al orasului Calarasi. In 1965 se construieste un nou local în strada Crangului cu 8 sali de clasă, un laborator si o sala de atelier. Biblioteca are sală de lectură și oferă referințe bibliografice, bibliografii, împrumut la domiciliu și interbibliotecar, servicii de copiere și acces la internet.
Informatii colectii
Carte românească :10520 Carte străină :3088 Revista ”Lumina cuvintelor”
Adresa
Str. Prelungirea București,nr.189, Călărași
Judet
Calarasi
Telefon
0242/332931
Fax
0242/332931
Email
sc.mirceavoda@yahoo.com
Filiale
Program functionare
Luni – Vineri: 8.00 – 15.00
Acces
Categorii de utilizatori :elevi si cadre didactice Documente necesare obţinerii permisului de utilizator :adresa, data nasterii
Pagină Facebook/Blog
NULL