Skip to content Skip to footer

Biblioteca Școlii Gimnaziale ”Ieremia Irimescu”

Biblioteca Școlii Gimnaziale ”Ieremia Irimescu”
Tip biblioteca
Biblioteci Școlare “CDI”
Website
Cod ISIL
Director
prof. Stafie Costache
Persoana de contact
prof. Stafie Costache
Anul infiintarii
Istoric
Informatii colectii
Carte românească : 3.000 Carte străină : 2.000 Periodice româneşti : 2 Colecţii audio video : 10
Adresa
617106, Brusturi
Judet
Neamt
Telefon
0233/789.013
Fax
0233/789.013
Email
sc_brusturi@yahoo.com
Filiale
Program functionare
Luni: 12.00 – 14.00 Marți: 11.00 – 13.00 Miercuri: 14.00 – 16.00 Joi: 12.00 – 14.00 Vineri: 11.00 – 13.00
Acces
Categorii de utilizatori: elevi, cadre didactice, părinți, membri ai comunității locale Documente necesare obţinerii permisului de utilizator: certificat de naștere, CI, BI Taxe: nu se percep SERVICII OFERITE UTILIZATORILOR : Referinţe bibliografice Acces internet Servicii copiere, scanare Altele : videoproiector CONSULTAREA DOCUMENTELOR : Sala de lectură Împrumut la domiciliu CATALOAGE : În format tradiţional Biblioteca este accesibiliă persoanelor cu dizabilități locomotorii ACTIVITĂȚI CULTURALE/PROFESIONALE CU CARACTER PERMANENT: – Planificarea activităților de cercetare documentară cu profesori interesați și integrarea secvențelor de cercetare documentară în unități disciplinare; – Activități de întocmire a unui dosar documentar, referate tematice, portofolii etc.; – Identificarea nevoilor pentru lectură a elevilor; Dezvoltarea unor proiecte care să invite și să motiveze lectura; Activități de încurajare a lecturii în parteneriat cu profesorii şi învăţătorii; – Colectarea, prelucrarea și difuzarea de informații necesare utilizatorilor din interiorul și din exteriorul unității de învățământ; – Participarea la promovarea imaginii unității de învățământ în comunitatea educațională și cea locală; – Dezvoltarea de parteneriate (locale, judeţene, naționale). Colaborarea cu instituții de cultură în realizarea unor proiecte cu caracter educativ. – Gestionarea fondului documentar pluridisciplinar și multimedia. PROIECTE: – ,,CDI/laborator de educație nonformală!” – ,, Pădurea, prietena mea!” – ,,Noi şi Eminescu!” – ,,Marile descoperiri geografice!” – ,,Violenţa în şcoală!” – ,,Cine sunt eu!”
Pagină Facebook/Blog
NULL