Skip to content Skip to footer

Biblioteca Orăşenească Ovidiu, Constanţa

Biblioteca Orăşenească Ovidiu, Constanţa
Tip biblioteca
Biblioteci Orășenești
Website
Cod ISIL
Director
Persoana de contact
Ali Osver
Anul infiintarii
1933
Istoric
În localitatea Ovidiu exista înca din 1933 un camin cultural sub numele de Nadejdea Noastra, al carui președinte era preotul Ion Turcu. Activitatea caminului se reducea însa, doar la cateva șezători organizate iarna, iar vara aceasta era aproape inexistentă, stare de fapt menținută și în anii care au urmat, referințele evidențiind faptul că , nici în anul 1939, instituția nu avea numărul complet al membrilor și nici constituite toate secțiunile necesare unei bune funcționări. După al doilea Razboi Mondial, în contexul schimbărilor politico-ideologice la nivel național, căminele culturale au capatat o importanță deosebită, fiind catalogate drept vector de propagare a noii concepții referitoare la societatea românească. Astfel , având în vedere faptul că în anul 1949 au fost demarate lucrările pentru construirea Canalului Dunarea – Marea Neagră, căminele culturale aflate în zona obiectivului, printre care este amintit și cel din comuna Ovidiu, aveau atribuite următoarele sarcini: să dispună de local spațios; să întăreasca echipele artistice, iar duminica să dea spectacole la centrele unde lucrează muncitorii la canal; să dispună de biblioteci; să-și procure aparate radio. Amploarea luată de activitățile cultural-artistice postbelice, au reclamat necesitatea edificării unui local cu destinație specială. Noua cladire a căminului cultural fiind construită în perioada 1958-1960, prin aportul material și uman al locuitorilor localității, dispunând de Bibliotecă, Sală de lectură și Cinematograf cu banda îngustă pentru aproximativ 300 de spectatori. Deasemenea, instituția era dotată cu puncte de informare care puneau la dispoziția doritorilor colecții de ziare, reviste, si legislatie diversă emisă de autoritățile vremii. Clădirea Căminului Cultural în suprafată de 370 mp, avea o capacitate de 150 de locuri, cu trecerea timpului devenind insuficientă pentru nevoile cultural-artistice ale cetățenilor urbei. În acest context, între anii 1998-2001, vechiul Camin, a intrat în reparații capitale, fiind extins prin adăugarea unui nou etaj. Construcția s-a realizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Ovidiu. Inaugurarea Centrului Cultural Ovidiu având loc pe data de 26 octombrie 2001, instituția subordonând și structura similară din Poiana. Un rol central în ansamblul funcțional al Centrului Cultural Ovidiu îl reprezintă Biblioteca Orășenească Ovidiu, al carei fond de carte a crescut atât numeric, cat si din punct de vedere al valorii titlurilor cuprinse, de la circa 3000 de volume, în anul 1966, la 7000 volume în 1975. Bilanțul anului 2009 evidentiaza un fond documentar cuprinzand 25388 u.b., din care filialele Nazarcea si Poiana, detin 1763 respetiv 1825 u.b. Iar la finalul anului 2017 30214 u.b. Totodată, pe langă rolul obișnuit jucat de o bibliotecă în viața comunității, instituția a inițiat și a participat, împreuna cu instituții de profil și de învățământ, din localitate sau din județ, la o serie de manifestări cultural-artistice, inclusiv cu rol comemorativ. În prezent, în Centrul Cultural Ovidiu functionează, pe langă bibliotecă, Cercul de teatru Micul univers al râsului (îndrumator Glință Ștefan); Ansamblul Folcloric Dobrogeanca ( îndrumator Elena Dordea); Educație rutieră (îndrumător Oprea Gheorghe), Cercuri de limbi străine (engleză, franceză), prof. Ilie Ramona; Dansuri latino și dans modern; Cercul de pictură; Dansuri de etnie tătară (Ansamblul Canara); Dansuri aromâne ( Ansamblul Armânamea); Pian, prof. Nanu Anca; Chitara, prof. Marinescu Ion; Cântece populare (îndrumator Ilie Gheorghe); Canto ; Șah; Balet; Dans sportiv.
Informatii colectii
Total documente: 26.232 u.b. – 25.960 u.b. pe suport hartie – 272 u.b.pe suport electronic
Adresa
905900, Şos. Naţională, nr. 68, Ovidiu
Judet
Constanta
Telefon
0241/253.056, interior 104
Fax
Email
ovidiu.biblioteca@gmail.com
Filiale
Program functionare
Luni – vineri: 8.00 – 20.00
Acces
Servicii – Sală de lectură: 30 locuri – Oferă cititorilor posibilitatea de a consulta orice publicaţie din depozitul general al instituţiei. – Asigură serviciul de rezervare de carte pentru cei interesati. Accesul la bibliotecă Pe baza unui permis de intrare utilizatorii au acces în toate secţiile; permisul de intrare se obţine cu următoarele acte: – buletinul/carte de identitate cu domiciliul stabil sau viză de flotant în oraşul Ovidiu; pentru tinerii până la 14 ani este necesar şi buletinul/carnetul de identitate al unuia dintre părinţi – utilizatorul va semna un contract cu biblioteca prin care se obligă să respecte regulamentul acesteia. Împrumutul la domiciliu: – Fiecare cititor poate împrumuta 1-5 cărţi; – termenul de restituire a cărţilor este de 20 zile; Acest termen poate fi prelungit numai cu aprobarea bibliotecarului de la secţia de împrumut; utilizatorii care nu respectă prevederile regulamentare li se anulează permisul. Fondul secţiei Împrumut din cadrul Bibliotecii Orăşeneşti din oraşul Ovidiu are caracter enciclopedic: Lingvistică, Pedagogie, Religie, Informatică, Psihologie, Etică, Logică, Filosofie, Etnografie, Feminism, Ştiinţe oculte, Economie, Management, Marketing, Drept, Geografie, Istorie, Asistenţă Socială, Administraţie Publică, Sociologie, Literatură română, Literatură universală, Critica literară, Literatură germană, Literatură spaniolă, Medicină, Matematică, Astronomie, Transporturi, Ştiinţe, Mediul înconjurător. Protecţia şi Poluarea mediului, Industrii şi meserii diverse, Fizică, Chimie; Metode de învăţare a limbilor: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă; Cititorul are dreptul să împrumute maximum cinci cărţi; Termenul de restituire este de 20 zile, cu posibilitatea de prelungire de încă o data;. Permanent utilizatorii secţiei noastre au posibilitatea să consulte raftul cu NOUTĂŢI editoriale Organizează: Expoziţii temporare; Expoziţii tematice; Turul bibliotecii; Lansări de carte; Concursuri; Mese rotunde ; Colocvii; Vizionări filme artistice și documentare; Ateliere de lectură; Biblioateliere (diverse activități creative).
Pagină Facebook/Blog
https://www.facebook.com/S%D3%91n%D3%91tatea-cel-mai-de-pret-lucru-246001882206226/