Skip to content Skip to footer

Biblioteca Orăşenească „I. L. Caragiale” Ţăndărei

Biblioteca Orăşenească „I. L. Caragiale” Ţăndărei
Tip biblioteca
Biblioteci Orășenești
Website
http://biblioteca-tandarei.blogspot.ro/; https://ro-ro.facebook.com/BibliotecaTandarei; http://www.tandarei.zona-biblio.ro/
Cod ISIL
RO-IL-0187
Director
Persoana de contact
Cecilia David, bibliotecar
Anul infiintarii
1919
Istoric
Prima atestare documentară a bibliotecii publice din Ţăndărei o constituie o scrisoare din 20 ianuarie 1916, adresată de învătatorul Alexandru Petrescu, fratelui său, elev la Şcoala Normală, C. Negri” din Galaţi, în care se menţionează printre altele: ,, Biblioteca a făcut apel prin ziare către toţi acei ce doresc ridicarea nivelului cultural al locuitorilor, să ne doneze cărţi, reviste, etc. Am si primit câteva colete si cărţi!”. Din alte cercetări documentare s-a stabilit că biblioteca a fost înfiinţată în luna august 1915. Iniţiativa a aparţinut unui grup de intelectuali, printre care Mihai Muşetescu – institutor în satul Strachina, comuna Ţăndărei preşedinte al Comitetului de iniţiativă, Alexandru Petrescu- învăţător, Victor Teodorescu, elev clasa a VI-a normala, Jan Dobrescu, elev clasa a V-a liceu. La baza organizării instituţiei nou înfiinţate a fost un statut de funcţionare, în care erau prevăzute drepturile şi îndatoririle fiecărui membru al bibliotecii, precum şi veniturile acestora din cotizaţii, donaţii etc. Sediul bibliotecii a fost, pentru început, în cancelaria şcolii primare din Ţăndărei, apoi s-a mutat cu chirie în locuinţa lui Grigore P. Toma. Întreţinerea şi înzestrarea bibliotecii a rămas în sarcina Comitetului de iniţiativă, care a folosit, pentru procurarea de venituri: cotizaţii, liste de subscribţie, serbări, colete de cărţi, apeluri către scriitori, de a dona din lucrările lor. Sunt menţionate ca documente, copii ale unor scrisori adresate lui Nicolae Iorga la Vălenii de Munte, G. Coşbuc la Bucureşti, Al. Vlahuţă la Râmnicu Sărat, Duiliu Zamfirescu la Sulina, Barbu Ştefanescu Delavrancea la Bucureşti. În scrisoarea adresată lui N. Iorga se subliniază de către semnatarii scrisorii ”…Necesitatea unei biblioteci era aşa de simţită aici, încât e destul să vă afirm că, după două luni de la înfiinţarea ei, e frecventată de peste 150 de tineri care au consultat peste 150 de volume, în afară de reviste si alte publicaţii pe care biblioteca le primeşte”. Într-o altă scrisoare adresată în acelaşi scop lui Mihail Sadoveanu se menţionează că biblioteca numără peste 300 de volume, donate în mare parte de ,,domnii autori”. În majoritatea cazurilor, apelurile Comitetului de iniţiativă erau onorate de către destinatarii scrisorilor, lucru pe care îl aflăm din scrisorile de mulţumire adresate celor care au făcut donaţii pentru bibliotecă, precum cea adresată de C. Popescu la Azuga: ,,Vi se aduc călduroase mulţumiri pentru donaţiunea ce aţi făcut bibliotecii noastre. Odată cu aceasta ţinem să vă arătăm toată bucuria noastră ce am simţit când am văzut că mai sunt încă şi din aceia pe care îi mişcă starea culturală dureroasă a celor mulţi şi obidiţi. Vă păstrăm cele mai frumoase sentimente. Preşedinte V. Dobrescu, casier Al. Petrescu”. Dotarea bibliotecii fondate în august 1915 a continuat mulţi ani după aceea. Până în anul 1919, biblioteca a funcţionat sub denumirea de Biblioteca Sătească ,,I. L. Caragiale”, comuna Ţăndărei. În acelaşi an, a fost afiliată Căminului Cultural ,,Sf. Voievozi” şi a fost preluată de învăţătorul C. Petrescu, în calitate de administrator bibliotecar.
Informatii colectii
Total documente – volume 36.328 Total documente – titluri 35.387
Adresa
925200, Strada București, nr. 159, Țăndărei
Judet
Ialomita
Telefon
0243/273.529
Fax
0243/273.354
Email
biblioteca.tandarei@yahoo.com
Filiale
Filiala- Aleea blocurilor Adresa: Strada București, bloc A, parter
Program functionare
Sediul Central: Luni-joi : 8.00 – 16.30 Vineri: 8.30 – 14.30 Sâmbătă, duminică – liber Filiala- Aleea blocurilor: Luni- joi: 8.30 – 16.30 Vineri: 8.30 – 14.30
Acces
Servicii: – accesul liber la un fond de peste 9.000 de volume din toate domeniile cunoaşterii umane – împrumut la domiciliu – studiu documentar – împrumut interbibliotecar – întocmire bibliografii tematice, referate – acces gratuit la Internet – redactare documente – imprimare – scanare – inscripţionare CD/DVD – asistenţă și instruire utilizatori noi – video-proiecţie – jocuri instructiv-educative INTUITEXT – sesiuni de formare utilizatori – TV, cablu tv Sală de lectură Numărul de locuri: 10 Ludotecă Total calculatoare (PC) pentru utilizatori: 6 din care: conectate la Internet 6 Utilizarea și utilizatorii bibliotecii Total utilizatori înscriși: 693 Acces pe baza permisului Taxe: nu se percep Împrumut individual: – număr documente împrumutate: 3.984 – domenii solicitate: beletristică, generalități, istorie, geografie, știinte, literatură pentru copii Realizări importante: – Implementarea programului BIBLIONET Din august 2010 biblioteca a fost dotată cu 6 calculatoare, web cam, cǎști, scanner, imprimantă, videoproiector cu ecran. Lansarea serviciului Biblionet : 28 septembrie 2010 – LUDOTECA Implementarea programului de informatizare a blibliotecii ZONA-BIBLIO Activități culturale desfășurate în bibliotecă: – Lansarea lucrării „Almanahul Ţăndăreiului” de George Stoian Fond documentar special: Mapa documentară „Ţăndarei”donată de scriitorul şi jurnalistul George Stoian Micromonografia ,,Paul Georgescu’’ scrisă şi documentată de prof. Stanciu Jana -Proiectul ”DAR DE LECTURĂ” 15 Ianuarie – ,, Opera eminesciană vazută prin ochi de copil” – Expozitie de desene inspirate din opera marelui poet; 23 Februarie – 8 Martie – ,,Sărbătorile primăverii: Dragobetele, Mărţişorul, Ziua Femeii” – Concurs de creaţie poezie de dragoste; 21 Martie – ,,Poezia- un univers magic”- Expoziţie de carte cu ocazia Zilei Mondiale a Poeziei; 2 Aprilie – Ziua Internaţionala a Cărții pentru copii si tineret – ,, Lumea in biblioteca mea” – prezentare de carte pentru copii; 23 Aprilie – ,, Ziua bibliotecarului – ,, Biblioteca publica – paşi spre viitor” Importanta tehnologiei IT in activitatea biblioteconomică; 1 Iunie – Ziua Internaţională a copilului – ,, Jocul imaginaţiei” – Concurs de desene realizate de copii pe suport digital(calculator); 15 Iulie – ,, Lectura – cunoaştere a lumii” – Importanta cititului in dezvoltarea vocabularului copiilor; 21 Septembrie – ,, Minutul de linişte” – Serie de activități dedicate Zilei Internaţionale a Păcii; 14 Octombrie – Ziua Bibliotecii – Ziua porţilor deschise; 1 Decembrie – Unire-n suflet si-n simţire” Expoziţie de documente si carte tematica; 22 Decembrie – ,, Sărbătorile iernii” – Tradiţii si obiceiuri de iarna ialomiţene; Personalități locale : Paul Georgescu, Grigore Haralamb Grandea Nr. participanți: 540 Participarea bibliotecarilor la sesiuni de comunicări științifice/ simpozioane/ conferințe: Februarie – Iulie 2012 – EBC: Proiect eCultură- ,,Dar de lectură” Noiembrie 2013 – SIBIU– Conferința ANBPR – ,,SMART LIBRARY OPEN A CLICK”– Prezentarea programului Zona-biblio: https://tandarei.zona-biblio.ro/ August 2012 – Bușteni – ”Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă” Februarie 2013 – Bușteni – ”Advocacy pentru biblioteci puternice și comunități unite” Personalul Bibliotecii Personal de specialitate, cu normă întreagă: 2
Pagină Facebook/Blog