Skip to content Skip to footer

Biblioteca Orăşenească ”Constantin Macarovici”, Negreşti

Biblioteca Orăşenească ”Constantin Macarovici”, Negreşti
Tip biblioteca
Biblioteci Orășenești
Website
https://www.negresti.ro/biblioteca-oraseneasca
Cod ISIL
Director
Persoana de contact
Anda Bichineț, bibliotecar responsabil
Anul infiintarii
1955
Istoric
In anul 1951 s-a înfiinţat, prin Hotărârea Guvernului nr.1542/1951, sistemul de biblioteci publice din România. Patru ani mai târziu, în anul 1955, a luat fiinţă şi Biblioteca Raională Negreşti unde, primele cărţi intrate în bibliotecă au fost cele primite sub formă de donaţie de la Biblioteca Centrală de Stat. După peregrinări prin mai multe locații, din anul 1965, biblioteca funcționează în actualul sediu, situat pe strada Nicole Bălcescu nr.5. Clădirea, fostă Sinagogă și Cămin Cultural evreiesc a fost donată primăriei orașului Negrești de către Comunitatea Evreiască din acele timpuri, cu două condiții: ca în acea clădire să se amennajeze un centru cultural pentru cetățenii orașului Negrești și ai comunelor limitrofe și deasemeni, să i se păstreze arhitectura exterioară, condiții respectate până în ziua de astăzi. Instituţia a dăinuit peste timp, nu fără efort însă. Imobilul a avut de suferit efectele devastatoare ale cutremurelor din 1977 şi 1994 în urma cărora s-au realizat reparaţii capitale ce au menţinut-o la un nivel acceptabil până în anul 2006 când, s-au demarat ample lucrări de reabilitare şi modernizare care au avut drept rezultat, creerea bibliotecii moderne şi primitoare de astăzi. In anul 1999, la iniţiativa conducătorului instituţiei de atunci, d-na Elena Chiriac, biblioteca a primit, prin Hotărârea 36/23 decembrie 1999 a Prefecturii Judeţului Vaslui, numele de Constantin Macarovici, ca o recunoaştere a valorii cunoscutului chimist născut în zona Negreştiului La sfârşitul anului 2011, instituţia a fost conectată la reţeaua de gaz metan îmbunătăţindu-se astfel, în mod simţitor, cadrul de desfăşurare al activităţilor specifice unei biblioteci.
Informatii colectii
Total documente: 62.004 volume Fondul de carte al bibliotecii este repartizat in patru săli: – Sala de împrumut pentru copii; – Sala de împrumut pentru adulţi; – Centrul Internet pentru Public (CIP) – Sală de lectură – Depozitul de carte. La intrare, se află Biroul de înscriere a utilizatorilor.
Adresa
735200, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 7, Negreşti
Judet
Vaslui
Telefon
0235/457.046
Fax
Email
Filiale
Program functionare
Acces
La Biblioteca Orăşenească «Constantin Macarovici» se înscriu anual în jur de 2.000 utilizatori, au loc aproximativ 19.000 de vizite la bibliotecă pentru împrumut cărți sau participare la activități culturale, sunt difuzate circa 18.000 de volume și este frecventată zilnic de, în medie, 70 de utilizatori. Biblioteca Orăşenească “Constantin Macarovici” deserveşte o populaţie de 10.000 de locuitori din orașul Negrești și satele componente Valea Mare, Poiana, Cioatele, Căzăneşti, Parpaniţa şi Glodeni. Instituţia de cultură se adresează diverselor categorii socio-profesionale, în scopul exercitării dreptului constituţional la informaţie şi instruire, asigurând în mod gratuit accesul la lectură şi surse de informare, tuturor utilizatorilor, fără deosebire de rasă, religie, sex, vârstă şi statut social. Din anul 2007, printr-un proiect cu finanţare nerambursabilă, Biblioteca a achiziţionat – 4 calculatoare, – o imprimantă, – un fax – un mobilier nou pentru întreaga sală de lectură. Prin programul Biblionet, biblioteca a primit sub formă de donaţie: – 4 calculatoare cu camere web, – căşti cu microfon, – ups-uri, – wireless router, – imprimantă, – scaner, – videoproiector – un ecran de proiecţie.
Pagină Facebook/Blog
https://www.facebook.com/bibliotecanegresti.ctinmacarovici?fref=ts