Skip to content Skip to footer

Biblioteca ”Nicolae Georgescu Roëgen” a Institutului Naţional de Statistică

Biblioteca ”Nicolae Georgescu Roëgen” a Institutului Naţional de Statistică
Tip biblioteca
Biblioteci Specializate
Website
https://insse.ro/cms/files/biblioteca/2023/Prezentare_biblioteca_INS.pdf
Cod ISIL
Director
Popa Gabriela
Persoana de contact
Daniela Mihalache, bibliotecar; Elena Voinea, bibliotecar; Mugurel Costin Darstaru, bibliotecar
Anul infiintarii
1859
Istoric
Biblioteca “Nicolae Georgescu Roëgen” a Institutului Național de Statistică reprezintă ctitoria mai multor generaţii de truditori în domeniul statisticii care, prin donaţii şi o puternică politică de achiziţii, au contribuit la formarea și dezvoltarea ei. Aprilie 1859 – Dionisie Pop Marţian alcătuieşte o expunere de motive pentru înfiinţarea Oficiului Central Statistic şi pentru aprobarea bugetului de către Camera electivă. Articolul 12 al acestei memorabile expuneri prevedea ca: „Lângă Officiulu Centralu Statisticu se va înfiinţa şi o Bibliotecă Statistică Economică” pentru care sunt prevăzute şi fonduri „pentru complectarea bibliotecii” şi „odată pentru totdeauna [10.000 lei] pentru Biblioteca Statistică şi de Iconomie Politică, a Oficiulu Central”. 12 iulie 1859 – Alexandru Ioan Cuza, domnitorul care a înfăptuit Unirea Principatelor Române, consfințește crearea statisticii oficiale în România semnând Ordonanța Domnească nr. 276 (aprobarea proiectului propus de Dionisie Pop Marțian, cu al său art. 12 care prevedea înființarea Bibliotecii Statistice Economice). 31 iulie 1862 – Odată cu înfiinţarea Oficiului Statistic al Principatelor Unite, arhivele şi bibliotecile celor două instituţii statistice din Moldova şi Ţara Românească se unesc, pe lista de personal a noului Oficiu Statistic figurând şi un post de arhivar-bibliotecar. 1871 – Măsurile de reorganizare a Oficiului Central de Statistică, luate de Alexandru Pencovici, directorul de atunci al oficiului, includeau şi reorganizarea bibliotecii. În acest sens, la data de 17 februarie 1878, George Bariţiu era anunţat de către Alexandru Pencovici că îi este trimisă noua publicaţie statistică a statului, „Ofrandele şi rechiziţiunile din ultimul răzbel”, fiind rugat să continue „în schimb” cu trimiterea ziarului „Observatorul” pentru Biblioteca Oficiului Central de Statistică. 1909 – Legea pentru organizarea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor înglobează Serviciul Statisticii Generale în administraţia centrală a acestui minister, stabilind alături de alte „îndatoriri” şi „păstrarea şi mărirea bibliotecii ministerului”. După primul război mondial, prin decret lege, se creează Direcţiunea generală a statisticii, pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului. Printre atribuţiile Direcţiunii Generale a Statisticii exista şi aceea „de a întreţine şi administra şi mai bine biblioteca direcţiunii”; în articolul 21 al acestui decret lege se stipula că „biblioteca ministerului de agricultură şi domenii va continua a fi păstrată şi administrată de Direcţiunea generală a statisticii, în proprietatea căreea rămâne”. 1934 – Articolul 130 al Legii Institutului Central de Statistică prevedea că: „Arhiva şi biblioteca Institutului Central de Statistică concentrează şi păstrează toate documentele statistice privitoare la România. [….]. Editorii şi tipografii sunt obligaţi a trimite Institutului Central de Statistică câte un exemplar gratuit din orice produs de presă, în conformitate şi sub sancţiunile prevăzute în legea presei”. Aceeaşi lege stabilea ca o parte din Fondul Statistic existent la acea dată să fie alocată pentru „completarea bibliotecii şi încurajarea publicaţiunilor cu caracter statistic”. Legea şi Regulamentul Institutului Central de Statistică au rămas în vigoare până în 1947. 1947 – În clădirea INCOOP din str. Brezoianu, nr. 31, din București, se găsea Biblioteca Institutului Central de Statistică; conform revistei „Cronicarul” (nr. 1-2/1942) editate de institut, ea dispunea de „o sală spaţioasă, dotată cu mobilier modern, având un număr apreciabil de periodice şi cărţi…”. Deşi războiul tocmai încheiat îngreunase circulaţia şi procurarea publicaţiilor, biblioteca institutului primea totuşi, în mod regulat, o serie de periodice din afara ţării şi făcea achiziţii de cărţi de specialitate. „Cronicarul” atrăgea atenţia asupra anuarelor şi buletinelor statistice primite la schimb din diferite ţări (Franţa, Italia, Spania, Portugalia, Belgia, Olanda, Ungaria, Bulgaria, Statele Unite), precum şi de la organisme internaţionale, cum ar fi Societé des Nations sau Bureau International du Travail. 1951-1969 – Biblioteca Direcţiei Centrale de Statistică şi-a îmbogăţit fondul de documente prin comenzi de publicaţii şi schimb de documente din ţară şi de peste hotare, astfel încât în anul 1969 biblioteca tehnică dispunea de un fond documentar de aproape 130.000 de volume. 1989 – Biblioteca nou înfiinţatei Comisii Naţionale pentru Statistică a devenit nu numai colecţionara valorilor culturii statistico-economice româneşti ci şi cea care, cu ajutorul oferit de tehnica informaţională a acestui început de mileniu, oferă informaţii de ultimă oră şi posibilitatea de a regăsi rapid şi eficient aceste informaţii prin metode moderne. 2000-2002 – Activitatea Bibliotecii INS „Nicolae Georgescu Roegen” a continuat în linie ascendentă, culminând cu încheierea derulării proiectului „Consolidarea serviciilor de bibliotecă şi documentare ale INS-România” din cadrul programului Phare Multicountry, când biblioteca a inaugurat sală de lectură cu acces liber la raft, unde pot fi consultate peste 5.000 de publicaţii. Sălii de lectură dotate cu mobilier modern şi aparatură electronică i s-a alăturat noul fond de publicaţii de specialitate permanent actualizat, capabil să satisfacă rapid şi eficient solicitările de informare/documentare din toate domeniile statistico-economice, inclusiv în ceea ce priveşte tehnologiile informatice. În anul 2003 s-a realizat modernizarea depozitului de documente al Bibliotecii INS prin mutarea într-o locaţie nouă şi prin dotarea cu un sistem de arhivare și depozitare care asigură protecţia publicațiilor. În continuare a existat o permanentă preocupare pentru satisfacerea cererilor de informare și documentare a utilizatorilor, prin îmbogăţirea şi împrospătarea fondului de documente şi prin diversificarea şi ridicarea calităţii serviciilor oferite. Toate publicaţiile au fost supuse procesului de prelucrare biblioteconomică şi introduse în circuitul sistemului de informare și documentare al bibliotecii. sursa: https://insse.ro/cms/files/biblioteca/2023/Prezentare_biblioteca_INS.pdf
Informatii colectii
Total documente – volume: 72.184 Total documente – titluri: 10.590 Total documente colecții curente: 66.121-uri din care: – carte românească: 5.356 – carte străină: 5.193 – periodice românești: 27.056 – periodice străine: 28.516 – documente audio-video (CD, CDRom, vinil etc.): 1.583 Total documente colecții speciale: 60 Total documente digitale: 1.583 Prin fondul de publicaţii de care dispune, biblioteca INS este integrată în categoria bibliotecilor tehnico-documentare, misiunea ei fiind aceea de a comunica utilizatorilor interni şi externi, documentele aflate în colecţiile sale, de a răspunde cerinţelor complexe şi diverse de studiu, informare şi documentare.
Adresa
Bd. Libertăţii, nr. 16, sector 5
Judet
Bucuresti
Telefon
021318.18.24 (interior 2166)
Fax
021/312.48.75
Email
biblioteca@insse.ro
Filiale
Program functionare
Luni – joi: 9.00 – 16.00 Vineri: 9.00 – 13.00
Acces
Servicii: – consultare documente la sala de lectură – acces liber la raft – împrumut interbibliotecar – referințe bibliografice – acces la internet Sală de lectură cu acces liber la raft Nr. de locuri: 15 Total calculatoare (PC) pentru utilizatori: 2 din care: – conectate la Internet: 1 – conectate la Intranet: 1 (Utilizatorii pot consulta publicaţiile în format electronic, la adresa: http://www.insse.ro/cms/ro şi în baza de date TEMPO, pe cele două calculatoare aflate în sala de lectură.) Biblioteca INS constituie, organizează şi dezvoltă un sistem de cataloage, în regim tradiţional și automatizat. • catalog alfabetic pe autor sau titlu carte (tradiţional şi informatizat); • catalog alfabetic al lucrărilor editate de INS (informatizat); • catalog alfabetic de fişe de evidenţă pe titluri de periodice infraanuale (tradiţional); • catalog geografic după ţara editoare, ordonat alfabetic în cadrul ţării (tradiţional şi informatizat); • catalog alfabetic al organismelor internaţionale editoare, ordonat alfabetic în cadrul fiecărui organism (tradiţional şi informatizat). Personalul Bibliotecii Total personal de specialitate cu normă întreagă: 3
Pagină Facebook/Blog