Skip to content Skip to footer

Biblioteca Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”

Biblioteca Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”
Tip biblioteca
Biblioteci Specializate
Cod ISIL
RO-B-0210-BIB
Director
dr. Luis Ovidiu Popa – popaluis@antipa.ro
Persoana de contact
Mihaela Achim, responsabil bibliotecă – machim@antipa.ro
Anul infiintarii
1908
Istoric
Muzeul Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa” adăpostește în câteva din sălile sale o mică și interesantă bibliotecă care, în ciuda dimensiunilor sale, este extrem de dinamică și bogată în exemplare de mare valoare. Biblioteca Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a luat naştere la sfârşitul secolului al XIX-lea. Bazele acesteia au fost puse de dr. Grigore Antipa, iar de-a lungul timpului s-a îmbogățit prin achiziţii, donaţii și mai ales prin schimb interbibliotecar (datorită activităţii de cercetare din muzeu, ale cărei rezultate au fost publicate în revista ”Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle Grigore Antipa”). -Editată de Muzeu, revista este obiectul schimburilor interbibliotecare naționale și internationale, reprezentând pentru bibliotecă o sursă de îmbogățire constantă a colecțiilor-. Biblioteca s-a dezvoltat împreună cu Muzeul, devenind, în timp, o oglindă a activității de cercetare în domeniul biologiei și al zoologiei. Între anii 1959 și 2002, a funcționat ca filială a Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” din București. Din 2002, biblioteca muzeului a fost desprinsă de Biblioteca Universitară, devenind independentă, fapt ce a impus o reorganizare a fondului de carte și o reevaluare a acestuia. De-a lungul timpului, biblioteca muzeului a cunoscut numeroase transformări și reorganizări, dar acest fapt nu i-a diminuat adevărata valoare. Ea nu adăpostește numai cărți, ci și emoția autorilor și cititorilor lor. Având un caracter specializat, biblioteca este deschisă în principal cercetătorilor din domeniul științelor naturii și studenților de la facultățile de profil, dar nu numai. Începând cu anul 2017, Biblioteca Muzeului „Grigore Antipa” are amenajată și o nouă sală de lectură deschisă tuturor specialiștilor, care probabil, la rândul lor își vor materializa munca lor în cărți care vor ajunge și pe rafturile acestei biblioteci. (sursa: https://antipa.ro/cercetare/biblioteca/)
Informatii colectii
Total documente (volume): 83.000 u.b.-uri Total documente colecții curente: din care: 72.467 – carte românească + carte străină: 72.087 – periodice românești : 35 – periodice străine: 345 Total documente colecții speciale (ex. carte veche, periodice vechi, manuscrise, partituri, hărți etc.): 10.533 Timp de aproximativ o sută de ani, în bibliotecă au intrat: – peste 1835 titluri de periodice, – peste 30.000 u.b., o parte dintre ele aparținând categoriei Colecții speciale (au fost publicate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Între cele mai importante titluri se numără: – „Bulletin de l’Academie Impériale des Sciences de St. Petersbourg” (1860-1911), – „Annales des Sciences Naturelles, sér. Zoologie” (Paris, 1854-1899), – „Archiv für Wissenschaftliche Kunde von Russland” (Berlin, 1841-1866), – „Archiv für Naturgeschichte” (Berlin, 1841-1894), – „Bulletin du Musée Royal d’Histoire Naturelle de Belgique” (Bruxelles, 1882-1937), – „Jenaische zeitschrift für Naturwisseschaft” (Jena, 1874-1911), – „Mitteilungen aus dem Zoologischen Station zu Neappel” (1889-1913). În ceea ce privește schimbul intern, cu instituțiile din România, Biblioteca Muzeului „Grigore Antipa” colaborează cu muzee de științele naturii din țară precum: Iași, Tulcea, Ploiești, Galați, Brăila, Mureș, Satu-Mare etc., cu bibliotecile centrale universitare (Iași, Cluj), cu institute de cercetare (Tulcea, Constanța etc.), cu bibliotecile facultăților de profil. În timp, s-au adunat aproximativ 4.500 de volume ale revistelor de specialitate românești. Donațiile reprezință o altă modalitate de îmbogățire a patrimoniului de carte al bibliotecii muzeului. Anual, biblioteca primește publicații importante de la instituțiile a căror activitate este dedicată științelor naturii sau de la diferite persoane, biologi sau nu, care doresc să doneze muzeului cărți de specialitate de mare valoare. De asemenea, donațiile sunt reprezentatre de colecțiile de carte ale unor personalități ale biologiei românești care își donează biblioteca din timpul vieții sau care este donată de familiile după moarte. Cărțile lăsate moștenire de seniorii zoologiei românești sunt o comoară pentru cei tineri, având în vedere că, de cele mai multe ori informația științifică foarte veche nu prea este distribuită de noile surse tehnologizate. Carțile și periodicele donate însumează aproximativ 7.000 de unități bibliografice. Printre donatorii cei mai importanți se numără: – Petre Bănărescu (academician, ihtiolog de renume internațional) – 4908 de u.b-uri, – Mihai Băcescu (director al muzeului între anii 1964-1988, carcinolog de renume internațional) – 400 de u.b., – Constantin Motaș (director al muzeului între anii 1945 – 1949) – 165 de u.b.-uri, – – Modest Guțu (carcinolog de renume internațional) – 376 de u.b-uri și mulți alții. Activitatea de achiziție de carte este un proces dinamic, deschis, depinzând în mare parte de activitatea de cercetare a muzeului. Publicațiile importante ale biologiei mondiale sunt achiziționate de biblioteca muzeului la cererea cercetătorilor din instituție sau în urma ofertelor primite de la editurile din străinătate sau din țară. De asemenea, biblioteca achiziționează cărți importante care au aparținut unor specialiști. De exemplu, de la academicianul Petre Bănărescu a fost achiziționate un număr de 1.369 de volume. O parte a fondului de carte este organizat în colecții speciale, care reprezintă, de fapt, tezaurul bibliotecii. Dintre aceste colecții trebuie menționate, în primul rând, Colecția „Grigore Antipa”, nucleul în jurul căruia s-a format actuala bibliotecă și care însumează 6.983 de u.b.-uri. Urmează Colecția ”Aristide Caradja”, cu 2.500 de unități, prințul care a donat, alături de cărțile sale, și o importantă colecție științifică de fluturi din fauna mondială. Din anul 2003, biblioteca deține și Colecția de Carte Veche, apărută în urma activității de reorganizare a bibliotecii, după desprinderea de Biblioteca Centrală Universitară. Această colecție curpinde un număr de aproximativ 2.500 de volume tipărite între anii 1649 și 1945. Intre volume, amintim: – Johannes Jonstous. ”Historiae Naturalis. De Piscibus et Cetis”, datată 1649, locul publicării Francofurti ad Moenum, Editura: Impensa Matteus Merlani, format in folio, 228 pagini + 47 planșe. – P. Bleeker. ”Atlas ichthyologique des Indes Orientales Néêrlandaises”. Amsterdam: Frédéric Muller, éditeur, 1862 – Carlo L. Bonaparte. ”Iconografia della Fauna Italica”. Roma: dalla tipografia Salviucci, 1832-1841 – Georges Louis Leclerc de Buffon. ”Naturgeschichte der vierfüssigen Thiere”. Berlin: Bei Joachim Pauli, Buchhaendler, 1772 – Petrus Rossius. ”Fauna Etrusca”. Liburni: Typis Thomae Masi & Sociorum, 1790 – G.O. Sars. ”An Account of the Crustacea of Norway”. Christiania and Copenhagen: Alb. Cammermeyers Folag, 1895 – Thomson C. Wyville, John Murray [red.]. ”Report on the Scientific Results of the Voyage of H. M. S. Challenger during the years 1873-76”. Edinburgh: printed by Neill and Company, 1885 De-a lungul timpului, biblioteca muzeului a cunoscut numeroase transformări și reorganizări, dar acest fapt nu i-a diminuat adevărata valoare. Ea nu adăpostește numai cărți, ci și emoția autorilor și cititorilor lor.
Adresa
011341, Sos. Kiseleff nr. 1, Bucuresti, sector 1
Judet
Bucuresti
Telefon
021/312.88.26
Fax
021.312.88.63;
Email
info@antipa.ro
Filiale
Program functionare
Luni-vineri: 9.00 – 17.00
Acces
Începând cu anul 2017, Biblioteca Muzeului „Grigore Antipa” are amenajată o nouă sală de lectură deschisă tuturor specialiștilor. – Numărul de locuri: 4 Servicii: – scanare – consultare documente la sala de lectură Total calculatoare (PC) pentru utilizatori: 4 din care: – conectate la Internet: 4 – conectate la Intranet: 4
Pagină Facebook/Blog
https://www.facebook.com/muzeulantipa/