Skip to content Skip to footer

Biblioteca Muzeului Judeţean Mureş

Biblioteca Muzeului Judeţean Mureş
Tip biblioteca
Biblioteci Specializate
Website
Cod ISIL
RO-MS-024-BIB
Director
Zoltán SOÓS, director-manager
Persoana de contact
Oxana Stredie, bibliotecar
Anul infiintarii
Istoric
Nu există date certe în legătură cu înfiinţarea bibliotecii. Primul Registru de Inventar datează din anul 1955 şi conţinea 600 de volume. Fondul de bază al bibliotecii a fost constituit iniţial din achiziţii de la anticariate specializate sau donaţii ale unor instituţii din ţară: Institutul de Psihiatrie din Sibiu (Nagyszebeni M. Kir. Állami Elmegyógyintézet) (fondat în 1863), Asociaţia Constructorilor din Târgu Mureş (Maros-Vásárhely ésVidéke Építő Iparosok Szövetsége), Biblioteca Liceului Reformat din Sighetu Marmaţiei (A Máramarosszigeti Református Főiskola Könyvtára), Biblioteca Profesorală a Gimnaziului Romano-catolic din Târgu Mureş (Az Erdélyi Római Katolikus Státus Marosvásárhelyi Tőgimnáziumának Tanári Könyvtára), Biblioteca Profesorală a Liceului „Aurel Vlaicu„ Orăştie şi Clubul Cooperativă Textilă Mureş. Ulterior, prin achiziţii şi schimburi continue se completează fondul de carte, ajungând ca, în 1965, să cuprindă 6500 de titluri. La începutul anilor 90 intensitatea relațiilor de schimb interbibliotecar a avut de suferit, dar a fost reluat cu succes în anii 2000.
Informatii colectii
Biblioteca Muzeului Judeţean Mureş face parte din categoria bibliotecilor de specialitate cu circuit închis. Pune la dispoziţia cititorilor un fond de peste 28.000 de volume, format din colecţia de carte şi periodice curente, respectiv din colecţia de carte veche. Cărţile provin mai ales din schimb intern şi internaţional, dar şi din achiziţii sau donaţii. Cel mai însemnat fond este reprezentat de cel de istorie, urmat de arheologie, etnografie, ştiinţele naturii şi arte plastice. Se mai regăsesc şi publicaţii din alte domenii precum geografie şi literatură. Fondul de periodice curente cuprinde un număr de peste 100 de titluri, marea majoritate editate de muzeele din ţară şi străinătate. Biblioteca muzeului deţine, cu valoare de patrimoniu, şi o colecţie importantă de carte veche românească şi străină de secol XVII – XIX, ce conţine un număr de aproape 800 de volume. Cea mai veche carte din colecţie este din 1546. Cele mai numeroase sunt cărţile cu caracter religios, dar se regăsesc şi cărţi de istorie, manuale de matematică, gramatică sau literatură.
Adresa
540328, Str. Mărăşti, nr. 8/A, etaj I, Târgu Mureș
Judet
Mures
Telefon
0365/430.021
Fax
0365/430.021
Email
contact@muzeulmures.ro
Filiale
Program functionare
Luni-vineri: 10.00 – 14.00
Acces
Pagină Facebook/Blog