Skip to content Skip to footer

Biblioteca Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați

Biblioteca Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați
Tip biblioteca
Biblioteci Specializate
Website
http://www.migl.ro/
Cod ISIL
Director
Dragoș-Cristian Căldăraru
Persoana de contact
Anul infiintarii
Istoric
Informatii colectii
Colecția de carte veche Fondul de tipărituri româneşti şi străine vechi, bibliofilie, cuprinde exemplare valoroase din secolele XVI – XIX. Cartea românească veche * Cartea românească de învăţătură / Cazania lui Varlaam, Iasi, 1643; * Gregorius Molnar, Elementa Grammaticae latinae, Cibini (Sibiu), 1730; * Buffier, De obste gheografie, traducere-prelucrare Amfilohie Hotiniul, Iasi, 1795; * Biblie. Noul Testament, Balgrad (Alba Iulia), 1648; * Mineiul lunii decembrie, Buda, 1805; * Petru Maior, Propovedanie la îngropaciunea oamenilor morţi, Buda, 1809; * Petru Maior, Didahii, Buda, 1809; * Alexie Lazaru [D. Tichindeal], Întâmplările războiului franţozilor şi întoarcerea lor de la Moscova, Buda, 1814; * Legiuirea lui Caragea, [Braşov], 1818, (exponat unicat) * Dimitrie Cantemir, Hronicul romano-moldo-vlahilor, Iaşi, II-III, 1835; * Codul lui Calimach, Iaşi, 1816 – 1817, (exponat unicat; a fost în posesia pravilistului Cristian Flechtenmacher); * Iacov Ghinculov, Gramatica valaho-moldova, Skt. Petersburg, 1840; * Biblie, Buzău, 1856; * Biblie, Bucureşti, 1775. Carte străină veche * Ioannis Stanis, Biblos hronikon istorian tes Byzantinos, vol. V, Venetia, 1767, greaca; * I. Zonaras, N. Choniates, N. Gregoras, L. Chalcocondylas, Corpus Historiae Byzantinae, Francofurti ad Moenum, 1568, latina; * G. Boccacio, Laberinto d’amore, Venetia, 1545 (exemplar din biblioteca lui C. Negri). Carte românească modernă * Letopiseţili Ţării Moldovii, tom I – III, editia M. Kogălniceanu, Iaşi, 1845 – 1852; * Gh. Şincai, Hronica românilor, tom I – III, Iaşi, 1853; * Regulamentul Organic, Bucureşti, 1847; * Reglement Organique [New York/Paris], 1845; * Codicele Alessandru Ioan I, Bucureşti, 1865; * Pharmacopea română, Bucureşti, 1862; Documente * Documente privind istoria economică a satelor din judeţ (secolele XVIII- XIX); * Hrisoave şi Decrete domneşti (M. Gr. Sturdza, Gr. Alex. Ghica, Alexandru Ioan Cuza); * Brevete privind conferirea unor înalte ordine străine (rus, sârb, italian, turc) diplomatului român Mihail Kogălniceanu (1864, 1877 – 1878); * Acte de stare civilă; * Diplome de studii ale unor personalităţi medicale din orasul Galaţi; * Set de telegrame privind plebiscitul din mai 1864 (din fondul documentar – donatia Vasile M. Kogălniceanu). Hărţi * Un set de hărţi reproduse – tirajul Bucholtzer, perioada interbelică – privind lumea antică, medievală şi modernă (Ptolemeu, G. Mercator, Seb. Munster, Edrisi, J. Speed, I. Castaldo, H. von Otzellowitz, N. Visscher, J. Scheda, A. Ortelius, J. B. Homanno, S. d’Abbeville, D. Cantemir, Bauer, C. Cantacuzino). Peceţi * Pecetea domnească de la un document din epoca lui Ştefan cel Mare.
Adresa
800010, Str. Al. I. Cuza, nr. 80, Galați
Judet
Galati
Telefon
0236/412.408
Fax
0336/880.008
Email
muzeuistoriegalati@yahoo.com
Filiale
Program functionare
Acces
Biblioteca Muzeului satisface nevoile de informare și documentare ale utilizatorilor săi (personalul științific al muzeului și cercetători).
Pagină Facebook/Blog
https://www.facebook.com/muzeugl?ref=hl