Skip to content Skip to footer

Biblioteca Municipală ”Zaharia Boiu”, Sighişoara

Biblioteca Municipală ”Zaharia Boiu”, Sighişoara
Tip biblioteca
Biblioteci Municipale
Website
http://bjmures.ro/biblioteci/Sighisoara/index.htm
Cod ISIL
RO-MS-0130
Director
Persoana de contact
Corina Hantău, bibliotecar
Anul infiintarii
1968
Istoric
Biblioteca Municipală “Zaharia Boiu” din Sighişoara a luat fiinţă în anul 1968, dar începuturile bibliotecii sighişorene sunt mult mai vechi. Ele se leagă de numele lui Martin Kelp, rector şi profesor la gimnaziul care funcţiona pe lângă Biserica Evanghelică din oraş. În anul 1684, acesta pune bazele unei colecţii de cărţi, menite a servi îmbunătăţirii procesului de învăţământ sighişorean. Această colecţie a constituit nucleul bibliotecii moderne, care s-a îmbogăţit treptat de-a lungul timpului, acum alcătuind cea mai valoroasă secţie din cadrul acesteia. Prin vechimea şi raritatea lor, exemplarele reprezintă veritabile izvoare de cercetare istorică. Printre cele mai valoroase dintre acestea se numără 9 incunabule din secolul al XV-lea, precum şi 6 calendare tipărite în anul 1486. Un alt moment important pentru bibliotecă este sfârşitul secolului al XVIII-lea, când începe procesul de reorganizare, catalogare şi aranjare după format a cărţilor. Aceste acţiuni au avut la bază iniţiativa rectorilor Georg Muller şi Martin Schuster, care au acordat o atenţie specială bibliotecii. În anul 1836 exista deja un fond de peste 600 de florini, destinat achiziţionării de cărţi. Fondul de carte veche a intrat în patrimonial Bibliotecii municipale în cadrul Secției documentare. Pe lângă secţia de carte veche, Biblioteca Zaharia Boiu are două secţii distincte: secţia pentru adulţi şi secţia pentru copii, fiecare având sală proprie de lectură. Din anul 1968, cele două secţii îşi au sediul în clădirea care se află în centrul oraşului, pe str. Hermann Oberth nr.22. Aici se află 17 încăperi din care 11 sunt depozite. În aceste încăperi există un fond de carte de peste 130.000 de volume. Tot în acest an, 1968, fondul de carte deosebit de valoros al secţiei documentare a bibliotecii municipale sighişorene a fost mutat din clădirea gimnaziului. Astfel, a fost nevoie de găsirea unei locaţii care să corespundă normelor de conservare pentru carte veche. Colecţia a fost depozitată la etajul superior al clădirii situată în Piaţa Cetăţii nr.4, unde i-au fost atribuite patru încăperi spaţioase care întrunesc aceste condiţii şi dintre care una serveşte drept sala de lectură. Din păcate, clădirea de pe str. Hermann Oberth nr. 22 unde își are sediul Biblioteca Municipală din Sighișoara, clădire istorică, din balconul căreia a vorbit împăratul Franz Iosif sighișorenilor în anul 1852 este într-o stare avansată de degradare și necesită reparații urgente, pentru a putea face posibilă desfășurarea în bune condiții a activității celor două instituții de cultură care își au sediul sub acoperișul ei: Biblioteca Municipală și Casa de Cultură Sighișoara, cu Sala de spectacole a orașului.
Informatii colectii
137938 u.b. din care: Carte românească : 83471 volume Carte străină : 56059 volume Periodice româneşti : 75 periodice vechi din transilvănene Periodice străine : 127 periodice vechi CONSULTAREA DOCUMENTELOR: Sala de lectură : 8775 u.b. consultate Împrumut la domiciliu: 44662 u.b. Împrumut interbibliotecar: 12 u.b. SERVICII OFERITE UTILIZATORILOR : Referinţe bibliografice Bibliografii Acces internet Reproduceri, servicii copiere, scanare Altele : inițiere în tainele calculatorului
Adresa
545400, Str. Herman Oberth, nr. 22, Sighişoara
Judet
Mures
Telefon
0265/771.032; 0722319237
Fax
0265/771280
Email
bibliotecasighisoara@yahoo.com
Filiale
Program functionare
Luni: 11.00 – 15.30 Marți – Vineri: 9.00 – 15.30
Acces
Pe lângă secţia de carte veche, Biblioteca Zaharia Boiu are două secţii distincte: – secţia pentru adulţi – secţia pentru copii, fiecare având sală proprie de lectură. Din anul 1968, cele două secţii îşi au sediul în clădirea care se află în centrul oraşului, pe str. Hermann Oberth nr. 22. Aici se află 13 încăperi din care 7 sunt depozite. În aceste încăperi există un fond de carte de peste 120.000 de volume. Tot în acest an fondul de carte deosebit de valoros al secţiei documentare a bibliotecii municipale sighişorene a fost mutat din clădirea gimnaziului. Astfel, a fost nevoie de găsirea unei locaţii care să corespundă normelor de conservare pentru carte veche. Colecţia a fost depozitată la etajul superior al clădirii situată în Piaţa Cetăţii, unde i-au fost atribuite patru încăperi spaţioase care întrunesc aceste condiţii şi dintre care una serveşte drept sala de lectură.
Pagină Facebook/Blog