Skip to content Skip to footer

Biblioteca Municipală ”Eugen Lovinescu”, Fălticeni

Biblioteca Municipală ”Eugen Lovinescu”, Fălticeni
Tip biblioteca
Biblioteci Municipale
Website
https://www.facebook.com/bibliotecamunicipalaeugenlovinescu/
Cod ISIL
Director
Persoana de contact
Nicoleta Hoştinariu, bibliotecar şef; melaniahost@yahoo.com
Anul infiintarii
1914
Istoric
1892 – 2 noiembrie. Este inaugural noul local pentru Gimnaziul „Alecu Donici” (din 19 23, Liceul „Nicu Gane”, în present Colegiul Naţional “Nicu Gane”) situat pe strada Sucevei, o cladire impunătoare, înaltă şi spaţioasă, un adevărat „palat al târgului” pentru acele vremuri. Din iniţiativa aceluiaşi profesor inimos, V.T.Lovinescu, director al şcolii, în scurtă vreme, un comitet, format din profesori şi locuitori din târg, înfiinţează „o bibliotecă bogată, cu cărţi de tot felul, de la slova veche, până la ultimele tipărituri de la laşi şi Bucureşti” (M.Iacobescu, Gh.Gafencu -Monografia Liceului „Nicu Gane”, Suceava, 1970, pag.42). Această primă bibliotecă şcolară, îmbogăţind sistematic, prin donaţii şi subvenţii din partea unor persoane din oraş şi împrejurimi, a însemnat, ani în şir, un pertinent loc de informare şi documentare, atât pentru elevii şi profesorii şcolii, cat şi pentru unii localnici cu preocupări literare şi artistice. 1914. „Odată cu începutul Muzeului – precizează profesorul Vasile Ciurea în lucrarea Muzeul Falticeni. Două decenii de muncă, Fălticeni, 1934, pag. 124 – s-au pus bazele şi a unei biblioteci, care să sperăm că în viitor va deveni o bibliotecă orăşenească”, cuprinzând un însemnat număr de cărţi, reviste, manuscrise, fotografii, documente şi note personale, donate de personae şi instituţii de prestigiu, între care amintim pe Nicu Gane, Artur Gorovei, Eugen Lovinescu, M. Sadoveanu, Serafim Ionescu, Vasile Savel, familia Tatos, Ion Dragoslav, Academia Română, Fundaţia “Regele Ferdinand I”, Casa şcolarilor şi culturii poporului etc. Biblioteca muzeului a fost prima bibliotecă fălticeneană cu statut de bibliotecă publică, conţinând cărţi şi documente de certă valoare cognitivă, privind istoria şi cultura ţinutului Fălticeni, precum şi despre unele repere semnificative din cultura naţională. 1950 – 1 octombrie. Fostul judeţ Baia devine raionul Fălticeni, moment în care se pune problema înfiinţării unei biblioteci publice. În anul imediat următor, consemnăm începutul activităţii BIBLIOTECII CENTRALE, cu un fond de 3.009 cărţi, cunoscută şi sub numele dde Biblioteca Raională, deoarece asigura asistenţa de specialitate tuturor bibliotecilor săteşti din raion. În deceniile următoare, fostele sindicate organizează biblioteci în intreprinderi şi instituţii, iar pentru tineretul şcolar un loc distinct l-au ocupat bibliotecile din licee şi şcoli generalem dotate corespunzător şi cu programe de activitate bine definite. 1968. Noua împărţire teritorial-administrativă determină schimbarea statutului de bibliotecă raională în bibliotecă orăşenească, condusă de un responsabil fără indemnizaţie de conducere. 1993 – 16. iulie. Prin Decizia nr. 38 a Inspectoratului de Cultură a judeţului Suceava, bibliotecii orăşeneşti i se atribuie numele de “Eugen Lovinescu”. 1994 – 27 decembrie. Biblioteca orăşenească capătă statutul de bibliotecă municipală.
Informatii colectii
Total documente – volume: 51.909 Total documente – titluri: 35.420 Total documente colecții curente: 51.909 din care: – carte românească: 50.109 – carte străină: 1.800
Adresa
725200, Str. Republicii, nr. 14, Fălticeni
Judet
Suceava
Telefon
0230/542.478
Fax
Email
biblioteca@falticeni.ro
Filiale
Program functionare
Luni-Vineri: 8.00-16.00
Acces
Accesul și facilitățile bibliotecii (Situație existentă la sfârșitul anului 2016) CATALOAGE Catalog tradițional SERVICII Împrumut interbibliotecar Referințe bibliografice Servicii de fotocopiere Servicii de scanare Sală de lectură Numărul de locuri: 40 Total calculatoare (PC) pentru utilizatori: 8 din care: – conectate la Internet: 8 Mijloace de accesibilitate: Biblioteca este accesibilizată pentru persoanele cu dizabilități vizuale: – cititoare Daisy – audio-bookuri Utilizarea și utilizatorii bibliotecii (Situație existentă la sfârșitul anului 2016) Total utilizatori înscriși: 4630 Împrumut individual: – număr documente împrumutate: 44.200 Activități culturale desfășurate în bibliotecă: – lansări şi expoziţii de carte, parteneriate cu şcolile şi liceele din localitate pe teme cultural-educative – nr. participanți: 800 Participarea bibliotecarilor la sesiuni de comunicări științifice/ simpozioane/ conferințe: – Bunești – cerc metodic, Biblioteca Județeană ”I.G. Sbiera” Suceava – colocviu profesional – nr. participanți: 3 Total personal: 4 din care: – personal de specialitate: 3 – personal cu normă întreagă: 4
Pagină Facebook/Blog